Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Komponente

Integralna nelinearnost kod AD konvertora

Autor | Petak, 2. Maj 2008.Nema komentara

Razlika između idealnih naponskih nivoa i merenih naponskih nivoa izražen u LSB-ima je greška INL. INL greška u nekoj tački na prenosnoj funkciji A/D konvertora je akumulirani zbir svih DNL grešaka predhodnih (nižih) kodova A/D konvertora, zbog čega se zove integralna nelinearnost.

Integralna nelinearnost (INL) je odstupanje prenosne funkcije A/D konvertora od prave linije. Ova linija je često izvedena tako što se pospajaju tačke prenosne funkcije na kojima dolazi do prelaska na naredni kod, ali takođe može biti dobijena i spajanjem najniže i najviše tačke prenosne funkcije ili krajnje tačke. INL se određuje merenjem napona pri kome se dešavaju promene koda i njihovim poređenjem sa idealnim vednostima. Razlika između idealnih naponskih nivoa i merenih naponskih nivoa izražen u LSB-ima je greška INL. INL greška u nekoj tački na prenosnoj funkciji A/D konvertora je akumulirani zbir svih DNL grešaka predhodnih (nižih) kodova A/D konvertora, zbog čega se zove integralna nelinearnost. Ovo je prikazano kao odstupanje prenosne funcije od prave linije na slici 1.

Slika1: Greška integralne nelinearnosti

Može se primetiti da ni INL ni DNL greške ne mogu biti lako korigovane. Pošto nelinearnost u merenju izaziva odstupanje, INL negativno utiče i na dinamičke karakteristike A/D konvertora.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.