Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Komponente

Komparatori sa histerezisom

Autor | Ponedeljak, 11. Februar 2008.Nema komentara

Nedostatak običnih komparatora je velika osetljivost na smetnje, pogotovo ako se ulazni signal nalazi u okolini praga komparatora. Tada usled smetnji na izlazu mogu da se dese neželjene i nepredviđene promene.

Slika 1. Izgled signala sa šumom

Ovaj nedostatak se otklanja upotrebom komparatora sa histerezisom. Histerezis se može veoma lako uvesti kod svakog komparatora dodavanjem povratne sprege koja vraća izlazni signal na ulaz.

Slika 2. – Šema komparatora
(f 1)

Kod ovih komparatora razlikujemo prenosnu karakteristiku kada ulazni napon raste i kada opada.

Slika 3. – Prenosna karakteristika kada ulazni napon raste i kada opada

Na osnovu karakteristika možemo napisati vrednost signala za odgovarajuće oblasti:

(f 2)

Odavde možemo da vidimo kako izgleda ukupna prenosna karakteristika

Slika 4. – Prenosna karakteristika komparatora sa histerezisom

Komparatori sa histerezisom imaju dva praga (VT1, VT2) i na taj način se smanjuje uticaj smetnji.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.