Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Komponente

Prenosna funkcija AD konvertora

Autor | Četvrtak, 3. April 2008.Nema komentara

Prenosna funkcija je dijagram na kome je prikazan kod na izlazu iz A/D konvertora za vrednosti ulaznog signala A/D konvertora.

Dijagram prenosne funkcije nije kontinualan već se sastoji od 2N kodova, gde je N rezolucija A/D konvertora u bitima. Ako bi povezali ove kodove jednom linijom (obično kroz tačke na prelasku sa jednog koda na drugi), idealna prenosna funkcija bi bila prava linija. Linija povučena kroz tačke na svakoj granici između kodova, počinjala bi u koordinatnom početku a nagib prave bi bio isti (kao na slici 1.) za svaki A/D konvertor.

Slika 1. Idealna prenosna funkcija 3-bitnog A/D konvertora

Slika 1. prikazuje idealnu prenosnu funkciju za 3-bitni A/D konvertor sa referentnim tačkama na ivici promene koda. Izlazni kod biće najmanji (000) za vrednosti ulaznog signala ispod 1/8 maksimalne vrednosti (to je i širina jednog koda tog A/D konvertora). Takođe, primetite da A/D konvertor dostiže najveći izlazni kod (111) već na 7/8 maksimalne vrednosti dinamičkog opsega, a ne na granici dinamičkog opsega. Znači, prelazak na maksimalni digitalni izlazni kod ne dešava se kada je vrednost ulaznog napona na granici dinamičkog opsega. Prelazak se dešava kada je napon za jedan kod – ili najmanje značajan bit (LSB) – manji od dinamičkog opsega (drugim rečima od referentnog napona).

Slika 2. Prenosna funkcija 3-bitnog A/D konvertora sa ofsetom od -1/2 LSB

Prenosna funkcija može biti implementirana sa ofsetom od -1 LSB, kao što je prikazano na slici 2. Ova translacija prenosne funkcije ulevo translira i opseg greške kvantizacije iz (-1 do 0 LSB) u opseg (-1 do +1 LSB). Iako je ovaj ofset nameran, on se često navodi u specifikacijama kao deo greške ofseta.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.