Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Komponente

Texas Instruments C2000 Piccolo F2805x mikrokontroler

Autor | Ponedeljak, 4. Februar 2013.Nema komentara

teksas_instruments_logo_uvodna_otpornik_com
Novi visoko integrisani C2000 Piccolo F2805x mikrokontroleri Texas Instruments-a su optimizovani za širok spektar upravljačkih primena u slučaju trofaznih invetorskih motora sa ciljem povećanja efikasnosti snage i upravljačkih performansi električnih pumpi, ventilatora, trakcionih uređaja, tekstilnih mašina i drugih uređaja.

Novi Piccolo F2805x mikrokontroleri imaju upakovan veliki broj analognih komponenti na svom čipu i postižu povećanje efikasnosti sistema i smanjenje broja diskretnih delova. Piccolo F2805x mikrokontroleri nude inteligenciju i performanse TMS320C28x jezgra za digitalnu obradu signala sa Control Law Accelerator (CLA) ko-procesorom na čipu koji može da se programira u C jeziku.

 CLA je 32-bitni matematički akcelerator sa pokretnim zarezom, koji je dizajniran da radi nezavisno od CPU jezgra kako bi se otarasio vremenski osetljivog upravljačkog algoritma ili digitalne obrade signala, oslobađajući CPU od profila kretanja, sistem menadžmenta, komunikacije i bezbedonosnih provera, što rezultira u petostruko poboljšanje performansi za zatvorenu povratnu spregu.

Karakteristike:

 • C28x CPU radi na 60 MHz sa C-programabilnim, 32-bitnim CLA ko-procesorom sa pokretnim zarezom koji radi na 60 MHz i koji je jednostavan za programiranje i unapređuje fleksibilnost i omogućava direktan pristup periferijama na čipu koje se koriste za paralelno izvršavanje algoritma i upravljačih sprega. CLA omogućava brži odziv sistema, veće upravljačke sprege u KHz i poboljšanu detekciju trigerovanja i greške.
 • Ugrađena memorija za više skladištenja koja uključuje do 128 KB Flash memorije i do 20 KB SRAM memorije. Butabilni ROM i dualni 128-bitni bezbedonosni ključ na zaštićenim zonama kako za Flash, tako i za ROM omogućavaju bezbednost koda za čitav uređaj ili razvoj mixedsource softvera.
 • On-chip komunikacioni interfejs, poput SPI modula, I2C basa, CAN 2.0 i 3 SCI/UART modula unapređuje vezu za komunikaciju u realnom vremenu.
 • Integrisana analogija za unapređenje efikasnosti sistema i umanjenje računa materijalnih troškova: 12-bitni analogno-u-digitalni konverter (ADC) sa do 2,3 MSPS za sinhrono očitavanje faze motora – dualni uzorak i zastoj.
 • 14 poboljšanih kanala za modulaciju širine impulsa sa menadžmentom greške koji omogućava upravljanje motorom u slučaju više motora, baš kao i konverziju snage. 
 • 7 prozorskih analognih komparatora sa 10-bitnim A/D konverterima obezbeđuje pojedinačnu povratnu spregu struje za svaku fazu motora, integrisanu zaštitu od greške i tačnu, na-vreme povratnu spregu.
 • Dualni oscilator sa 0-pinova povećava robusnost sistema tako što integriše izvor clocka na čipu i obezbeđuje drugi, backup oscilator za jednostavan oporavak sistema od uslova greške clocka.
 • Regulator napona umanjuje kompleksnost sistema i troškove, omogućavajući da jedna napojna jedinica napaja mikrokontroler.
 • Do 4 programabilna gain pojačavača deluju kako promenjivi otpornik za podešavanje dolazećih talasnih oblika povratne sprege pre nego što oni dođu do A/D konvertera, što eliminiše troškove i umanjuje površinu štampane ploče.
 • 32-bitni poboljšani ulazni obuhvatni modul i poboljšani kvadraturni enkoder impulsa za motor sa senzorima služi da precizno detektuje i uhvati poziciju i brzinu sistema rotacionog kretanja.

Blok dijagram mikrokontrolera mozete pogledati ovde.

Comments are closed.