Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Komponente

Trijak

Autor | Sreda, 31. Oktobar 2007.Nema komentara

Stvaranje osnovnih regulacionih kola, i to najčešće onih koja se koriste u regulaciji osvetljenja, daleko je lakše korišćenjem trijaka. Koristi se i u mnogim drugim aplikacijama manjih snaga, reda ~kW. Trijak predstavlja upravljivu energetsku komponentu i provodi struju u oba smera. Pogledajte tekst koji govori nešto više o prednostima i manama ove zanimljive komponente.

Osnovne karakteristike

Trijak predstavlja upravljivu komponentu komplikovane trodimenzionalne strukture koja može da provodi u oba smera. Treći priključak naziva se gejt preko kojeg se upravlja snažnim strujnim impulsom proizvoljnog smera u zavisnosti od stanja na krajevima glavnih priključaka koji se nazivaju terminali (MT1 i MT2). Pravi se za relativno manje struje, do nekoliko destina ampera (30-40A). Ima vrlo loše di/dt i posebno dv/dt karakteristike. Strujni impuls na gejtu treba da ima vrednost od 1A pa do nekoliko ampera da bi se obezbedilo bezbedno uključivanje. Na slici 1. a) prikazan je električni simbol za trijak dok je pod b) prikazana njegova unutrašnja struktura.

a) Simbol za trijak

b) Unutrašnja struktura

Slika 1.

Princip rada i primena

Za uključivanje trijaka koristi se karakteristika proboja odnosno, negativni deo diferencijalne otpornosti na strujno-naponskoj karakteristici koja je prikazana na slici 2. Proboj nastupa pri naponu između terminala u opsegu od 25-35V u zavisnosti od konkretnog tipa trijaka. Kao i tiristor (vidi tiristor) i trijak će provesti u odsustvu strujnog impulsa na gejtu ukoliko između glavnih priključaka postoji dovoljno veliki napon. Slika 2. prikazuje strujno-naponsku karakteristiku trijaka. Jedan od problema je asimetricnost kod okidanja koja se ogleda u tome što su potrebni različiti pragovi za vrednost struje gejta pri okidanju trijaka tj. pri komutaciji smera struje. Neophodno je stoga koristiti strujni impuls koji ce sigurno uključiti trijak u oba slučaja. Takođe, vrednosti za direktno i inverzno blokiranje nisu iste │VDRM│≠ │VRRM│. Korišćenjem dijaka u kolu za okidanje ova asimetričnost se ublažava ( vidi dijak ). Kada se trijak komutira treba voditi računa da spoljno kolo obezbedi struju veću od struje držanja IH. Danas se na tržištu mogu naći trijaci raznih proizvođača i u raznim kućištima, najčešće TO220, DPAK, IPAK, SOT-82 (vidi kućišta). Lako se mogu naći fabrički izolovana kućišta. Posebno zanimljiva varijanta trijaka je optotrijak. Takva komponenta sadrži integrisanu LED velikog intenziteta i trijak sa dva kraja koji predstavljaju glavne priključke ( Terminali). Umesto gejta, trijak ima fotosenzitivnu aktivnu zonu koja generiše parove nosilaca koje tranzistorski efekat multiplicira i na taj način stvara struju gejta.

Slika 2. Strujno-naponska karakteristika trijaka sa karakterističnim parametrima

Jedna od upotreba trijaka jeste u dimerima (regulatorima osvetljenja), u kojima se regulacija snage potrošača vrši faznim upravljanjem. Korišćenje trijaka u snažnijim kolima izbegava se najviše zbog pomenutog faznog upravljanja, koje dovodi do stvaranja viših harmonika koji ”prljaju” mrežni napon. Na slici 3 prikazano je kolo koje se koristi za fazno regulisanje snage potrošača. Kondenzatori imaju vrednost od 0,1 μF.

Slika 3. Fazna regulacija snage potrošaca

Dinamičke karakteristike

Trijaci najčešće mogu da rade na frekvencijama reda od 10kHz do ~ 100kHz. treba posebno obratiti pažnju da brzina promene napona na krajevima terminala ni kod najboljih trijaka ne prelazi 50V/μs tako da bi veća brzina promene napona uzrokovala njegovo neželjeno paljenje. Brzina povećanja struje je nešto povoljnija i iznosi najmanje 5A/μs mada je i ta vrednost mnogo manja nego kod dijaka i tiristora a pogotovo od IGBT-a.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.