Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Motori

Matematički model jednosmernog motora sa dva namota

Autor | Subota, 27. Jun 2009.Nema komentara

Jednosmerni motori spadaju u rotacione električne mašine kod kojih se vrši pretvaranje električne u mehaničku energiju rotacionog kretanja. Pripadaju dvopobudnim sistemima, jer imaju dva namota, statorski i rotorski (vidi sliku). Kada se namoti priključe na izvor napona kroz njih će se uspostaviti tok struje.

 


Električna šema statorskog i rotorskog namotaja jednosmernog motora

 

Klasičan model mašine za jednosmernu struju sa po jednim namotom na statoru i na rotoru opisan je sledećim jednačinama

 

 

 

 

 

gde su

  • uS, uR – naponi statorskog i rotorskog namota
  • iS, iR – struje statorskog i rotorskog namota
  • RS, RR – otpornosti namota
  • LS, LR – sopstvene induktivnosti statora i rotora respektivno
  • MSR – međusobna induktivnost
  • ωm – ugaona brzina obrtanja motora
  • mC, mm – momenti konverzije i opterećenja
  • Jm – ukupni moment inercije motora
  • Bm – koeficijent viskoznog trenja.

U zavisnosti od izvedbe i načina priključenja pobudnog statorskog namota razlikuju se više tipova motora za jednosmernu struju, kao na primer motori sa: nezavisnom, rednom, paralelnom i složenom pobudom. Sva ova rešenja imaju jednu ozbiljnu manu, a to je da stator koji stvara pobudni fluks traži sopstveno napajanje čime se povećavaju gubici u motoru. Zbog ovih mana se umesto statorskog namota koristi stalni magnet čime se dobija izvor konstantnog fluksa koji ne zahteva sopstveno napajanje. Upravo ovakav motor se najviše koristi za primenu u robotici.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.