Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Motori

Matematički model jednosmernog motora sa stalnim magnetom na statoru

Autor | Subota, 27. Jun 2009.Nema komentara

Jednačine ustaljenog stanja motora za jednosmernu struju sa stalnim magnetom umesto statorskog namotaja sledi direktno iz matematičkog modela jednosmernog motora. U ustaljenom stanju sve promenljive su konstantne, tako da su delovi koji predstavljaju diferenciranje jednaki nuli.

(f.1)
(f.2)
(f.3)
(f.4)

kE i kM predstavljaju konstantnu brzine i momenta respektivno, a pošto je fluks konstantan one zavise od geometrije motora. Konstante kE i kM nisu nezavisne jedna od druge. Sledeća formula opisuje vezu između ove dve veličine:

(f.5)

Ako se jednačina f.2 zameni u f.1, može se izraziti ugaona brzina u zavisnosti od napona na rotoru.

(f.6)

Iz jednačine se vidi da se promena ugaone brzine tj. brzina obrtanja može kontrolisati promenom napona na rotoru u slučaju konstantnog opterećenja. Naravno, ovo važi ako je trenje zanemarljivo, a u velikom broju slučajeva ovo je približno zadovoljeno. Ako se trenje ne može zanemariti, u konačnom računu javiće se malo odstupanje od linearne zavisnosti brzine obrtanja od napona na rotoru. Zato je uvek poželjno postojanje povratne sprege po brzini, jer se u velikom broju slučajeva od motora zahteva tačan broj obrtaja.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.