Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Motori

Zavisnost struje od momenta jednosmernog motora

Autor | Subota, 27. Jun 2009.Nema komentara

Funkcija struje u zavisnosti od momenta prikazuje da što više struje teče kroz motor to će se proizvesti veći moment. Koeficijent zavisnosti struje i momenta naziva se konstantna momenta. Ova funkcija je linearna i crta se pomoću dve tačke struja bez opterećenja i struja pri startovanju.

Idealna karakteristika zavisnosnosti sruje od momenta

Funkcija struje rotora u zavisnosti od izlaznog mehaničkog momenta na vratilu jednosmernog motora sa stalnim magnetom na statoru prikazuje da što više struje teče kroz motor to će se proizvesti veći moment. Koeficijent zavisnosti struje i momenta naziva se konstantna momenta Km.

Zavisnost struje od momenta jednosmernog motora sa stalnim magntom na statoru

Sa slike Zavisnost struje od momenta jednosmernog motora sa stalnim magntom na statoru se može videti da povećanjem momenta na vratilu motora struja rotora linearno raste što se može zaključiti iz jednačine:

MC=kM*I

Ova funkcija je linearna i crta se pomoću dve tačke. To su I0 (struja motora bez opterećenja) i IA (struja motora pri startovanju). Strujama I0 i odgovaraju momenti MR (moment trenja) i MH (moment prigušenja) kao što je prikazano sledećim jednačinama:

MR=kM*I0

MH=kM*IA

Primer realne karakteristike zavisnost sruje od momenta za MAXON RE35

Slika Zavisnost sruje rotora od momenta jednosmernog motora za MAXON RE35 prikazuje realnu karakteristiku zavisnosti sruje rotora od momenta. Na slici je prikazana realna karakteristika jednosmernog motora proizvođača MAXON kataloške oznake RE35, snage 90W sa reduktorom GP 32 C čiji je prenosni odnos 1 : 14 i 1 : 33.

Zavisnost sruje od momenta jednosmernog motora za MAXON RE35

Primećuje se da kod realne karakteristike pri nutom momentu struja nije nula što znači da je za start motora potrebna neka viša struja od nulte za razliku od idealne karakteristike koja kreće iz koordinantnog početka. Pri masimalmom momentu kontinualna struja rotora iznosi oko 4,2A. .Deo karakteristike obojen žutom bojom predstavlja oblast u kojoj nije dozvoljeno da motor duže vreme radi (eng. short term operation).

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.