Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Senzori

Enkoder HEDL 5540

Autor | Subota, 27. Jun 2009.Nema komentara

HEDL 5540 je digitalni inkrementalni enkoder optičkog tipa koji se može koristiti u kombinaciji sa motorom MAXON RE 35. Daje 500 impulsa za pun krug obrtaja vratila. Poseduje kanale A, B i indeks I za detekciju smera obrtanja. Napon napajanja enkodera iznosi 5V dok se izlazna struja po signalu kreće u opsegu od -20mA do 20mA.

U kombinaciji sa jednosmenim motorom MAXON RE 35 koristi se HEDL 5540 digitalni inkrementalni enkoder kao senzor brzine obrtanja motora. Ovaj enkoder zasnovan je na optičkom principu i pogodan je za zadatke pozicioniranja. Poseduje mogućnost određivanja smera rotacije i brzine obrtanja vratila.

Enkoder šalje svetlost sa LED diode kroz fino izrezan točak kruto vezan na vratilo motora. Prijemnici (fototranzistori) pretvaraju svetlo/tamni signal u odgovarajući električni pravougaoni impuls koji se pojačava i šalje na obradu. Ovog tip enkodera se odlikuje velikim brojem impulsa na izlazu, ima mogućnost indeks kanala i moguće je linijsko upravljanje ali zauzimaju veliki prostor sa izbočinama (Detaljnije o načinu rada možete videti u tekstu Digitalni inkrementalni enkoderi).

Osobine enkodera HEDL 5540

U ovom tekstu je opisan HEDL 5540 digitalni inkrementalni enkoder. Njegova karakteristika je da daje 500 impulsa po obrtaju za jedan krug. To zapravo znači da se jedan impuls dobije na svakih 0,72° rotora, tj. ako se uzme u obzir i reduktor (korišćeni reduktor ima prenos 1:33) na izlaznom vratilu se mora napraviti ugao od 0,0218° za dobijanje jednog impulsa na izlazu enkodera. U slučaju da je reduktor sa prenos 1:14 na izlaznom vratilu se napravi ugao od 0,0514° za dobijanje jednog impulsa. Iz toga se može zaključiti da je preciznost više nego dovoljna.

Na raspolaganju su 2 kanala (A i B) i indeks kanal I, kao i svi kanali u komplementarnom obliku (A,B i I) vidi sliku 1. Vremenski dijagram izlaznih signala enkodera HEDL 5540. Kanali A i B su fazno pomereni, pa se njihovim upoređivanjem može ustanoviti smer obrtanja rotora. Početni impuls (indeks kanal I) se koristi kao referenca pri određivanju ugla rotora ali ove osobine enkodera nisu iskorišćene u testiranom modulu za pogon.

Slika 1. Vremenski dijagram izlaznih signala enkodera HEDL 5540

Na slici 2. prikazana je blok šema izlaznih signala enkodera HEDL 5540.

Slika 2. Blok šema izlaznih signala enkodera HEDL 5540

Za neke potrebe rada modula za pogon motora dovoljno je korišćen samo jednog signala enkodera. To može biti bilo koji signal A, B ili I njihove invertovane vrednosti.

Na slici 3. je prikazan jedan od primera povezivanja enkodera HEDL 5540 sa linijskim prijemnikom za čiju se svrhu preporučuju integralna kola MC 3486, SN 75175 ili AM 26 LS 32. Enkoder HEDL 5540 na svom izlazu ima linijski drajver DS26LS31. Napon napajanje ovog enkodera iznosi 5V+10% dok se izlazna struja po signalu kreće u opsegu od -20mA do 20mA. Izlazni signali su po standardu EIA rs 422. Radni temperaturni opseg je u granicama od 0°C do 70°C.

Slika 3. Primer povezivanja enkodera HEDL 5540

Na slici 4. je prikazan raspored pinova na izlaznom konektoru HEDL 5540 digitalnog inkrementalnog enkodera.

Slika 4. Raspored pinova na izlaznom konektoru HEDL 5540 enkodera

1 – Nije povezan (NC – Not Connected),

2 – Napajanje (+5V),

3 – Masa (GND),

4 – Nije povezan (NC – Not Connected),

5 – Kanal A (invertovano),

6 – Kanal A ,

7 – Kanal B (invertovano),

8 – Kanal B ,

9 – Kanal I (indeks) (invertovano) i

10 – Kanal I (indeks)

Na slici 5. može se videti izgled i dimenzije digitalnog inkrementalnog enkodera HEDL 5540.

Slika 5. Izgled i dimenzije enkodera HEDL 5540


Izvor:

Evgenije Adžić, Mirko Raković, Živorad Mihajlović

Elaborat tima BREBRE za robotsko takmicenje Eurobot 2004 god.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.