Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Rečnik iz elektrotehnike i računarstva

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. A
 12. B
 13. C
 14. D
 15. E
 16. F
 17. G
 18. H
 19. I
 20. J
 21. K
 22. L
 23. M
 24. N
 25. O
 26. P
 27. Q
 28. R
 29. S
 30. T
 31. U
 32. V
 33. W
 34. X
 35. Y
 36. Z
Enhancement mode – Obogaćeni režim

Jedan od režima rada fet tranzistora koji se postiže dovođenjem višeg potencijala na gejt n-kanalnog feta u odnosu na sors. Ako je napon između gejta i sorsa n-kanalnog fet tranzistora pozitivan odnosno u opsegu od nule do napona praga provođenja i potencijal na drejnu je viši od potencijala sorsa fet tranzistor radi u obogaćenom režimu. Kod p-kanalnog fet tranzistora u osoromašenom režimu potencijali priključa su obrnuti u odnosu na potencijale kod p-kanalnog fet tranzistora.

Enhancement mosfet – Mosfet sa indukovanim kanalom

Vrsta mosfeta kod kojeg se između sorsa i drejna napravljenih od jako dopiranog poluprovodnika nalazi osnova suprotnog tipa od sorsa i drejna.

ESD ( Electrostatic Discharge)

Profesionalna volonterska asocijacija fokusirana na efekte kontrole statičkog elektriciteta i elektrostatičkog pražnjenja.

ESSID (Extended Service Set Identifier) – identifikator proširenog skupa usluga

Naziv koji se koristi za identifikovanje bežične mreže.

Ethernet – Eternet

Najpopularnija međunarodna standardna tehnologija za žičane lokalne mreže (Local Area Network, LAN). Ova tehnologija omogućava brzine prenosa od 10 Mbps na osnovnim 10BaseT Ethernet mrežama do 100 Mbps na brzim Ethernet mrežama, 1000 Mbps na Gigabit Ethernet i 10000 Mbps na 10 Gigabit Ethernet mrežama.