Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Rečnik iz elektrotehnike i računarstva

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. A
 12. B
 13. C
 14. D
 15. E
 16. F
 17. G
 18. H
 19. I
 20. J
 21. K
 22. L
 23. M
 24. N
 25. O
 26. P
 27. Q
 28. R
 29. S
 30. T
 31. U
 32. V
 33. W
 34. X
 35. Y
 36. Z
NAT (Network Address Translation) – prevođenje mrežne adrese

Osobina mreže koja omogućava da više računara dinamički deli jednu dolaznu IP adresu sa komutirane, kablovske ili DSL konekcije. NAT uzima jednu dolaznu javnu IP adresu i prevodi je u novu privatnu IP adresu za svakog klijenta u mreži. (Videti DHCP, IP adresa).

network name – mrežni naziv

Naziv koji se koristi za identifikovanje bežične mreže.

NIC (Network Interface Card) – mrežna kartica

Bežični ili žičani mrežni adapter koji omogućava klijentskom računaru da koristi mrežne resurse. Većina kancelarijskih žičanih mrežnih kartica radi na 100 Mbps. Bežične mrežne kartice rade na brzinama definisanim 802.11 standardima.

NMOS (NMOSFET) – NMOS tranzistor (n-kanalni mosfet)

Vrsta mosfet tranzistora čiju strukturu čine dve jako dopirane n oblasti spojene na spoljne priključke sors i drejn, manje dopirana n oblast pod nazivom kanal koja spaja jako dopirane n oblasti i osnova p tipa u kojoj se nalaze sve tri navedene oblasti.