Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Rečnik iz elektrotehnike i računarstva

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. A
 12. B
 13. C
 14. D
 15. E
 16. F
 17. G
 18. H
 19. I
 20. J
 21. K
 22. L
 23. M
 24. N
 25. O
 26. P
 27. Q
 28. R
 29. S
 30. T
 31. U
 32. V
 33. W
 34. X
 35. Y
 36. Z
SIM (Subscriber Identity Modules) – SIM kartica

SIM je memorijska kartica. Koristi se za čuvanje podataka potrebnih uređaju da se konektuju na GSM mrežu. Najčešće se koristi u mobilnim telefonima i drugim prenosivim uređajima.

SMT – Surface Mount Technology

Surface Mount Technology – SMT je tehnologija koja se bavi izradom elektronskih komponenata koje se montiraju direktno na površinu štampanih ploča.

SOT (Small Outline Transistor)

Standardni oblik i dimenzije podnožja za integralna elektronska kola.

source – sors

Elektroda fet tranzistora koja je direktno spojena sa visoko dopiranom oblašću poluprovodnika. Napon između gejt i sorsa određuje intenzitet električnog polja a samim tim i struju fet tranzistora. Sors je prostor iz koje izvisu slobodni nosioci naelektrisanja i kreću se ka drejnu. U slobodnom prevodu znači izvor. (Videti fet, drejn, gejt i kanal)

SPX (Sequenced Packet Exchange) – sekvencijalna razmena paketa

Protokoli višeg nivoa, kao što su SPX i NCP, se koriste za dodatne servise za ispravljanje grešaka. SPX je protokol transportnog sloja (sloj 4 u OSI modelu) koji se koristi u Novell Netware mrežama.

Surface Mount Device – SMD

Surface Mount Device – SMD komponente se izrađuju tehnologijom SMT. SMD komponente su mnogo manje u odnosu na stare elektronske komponente i skoro u potpunosti su ih potisnuli iz upotrebe. Mogu biti bez pinova ili sa …