Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Projekat

Drajver za pogon jednosmernog motora sa AT90S2313

Autor | Ponedeljak, 14. Septembar 2009.Nema komentara

U narednom projektu opisan je jednostavan drajver za pogon jednosmernih motor koji poseduje mogućnost promene smera obrtanja vratila jednosmernog motora, merenje i regulaciju brzine kao i softversko ugrađenu P regulaciju brzine obrtanja.

Izgled drajvera

Realizovan drajvera za pogon jednosmernog motora koristi AVR mokrokontroler AT90S2313. Za promena smera obrtanja vratila koristi se relej. Dok PWM pobuda pogoni mosfet BUZ11. Mikrokontroler se koristi za regulaciju brzine obrtanja vratila na osnovu signala sa enkodera motora i upravlajčkih signala o zeljenoj brzini obrtanja od strane nadređenog mikrokontrolera.

U mikrokontroleru AT90Ѕ2313 upisan je program koji na osnovu ulaznih podataka generiše PWM. Pošto postoje dve fizičke linije, broj mogućih brzina je četiri. To znači da mikrokontroler programski stvara PWM sa četiri različita faktora ispune. Faktor ispune PWM-a se može menjati za svaku brzinu. Deo programa u mikrokontroleru reguliše brzinu obrtanja motora za zadatu brzinu sa nadređenog kontrolera. Regulator je jednostavan i proporcionalnog je tipa

u(kT)=u(kT-1) + K(VREF – VSTVARNA )

Smer obrtanja vratila se menja upravljačkim signalom od strane nadređenog mikrokontrolera.

Detaljan opis hardvera i softvera je opisam u dokumentu:

Sors kod se može preuzeti ovde:

Projekat realizovala Maja Knežev.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.