Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Projekat

Kodna brava [DIY]

Autor | Četvrtak, 31. Maj 2012.Nema komentara

Ovo je jedan od jednostavnijih primera kao da zaštitimo neki prostoriju, pa i neki lični sef. Uređaj se sastoji o nekoliko tastera i mikrokontrolera PIC12F675, a potreban je samo jedan pin da bi ovaj uređaj radio. Pločicu sa tasterima povezujemo na A/D konvertor mikrokontrolera koji nam precizno može odrediti koji taster je pritisnut.

 Željnu šifru možete memorisati pritiskom tastera koji je povezan na pinu 3 mikrokontrolera. Taster treba držati dok se ne upali LE dioda. Nakon memorisanja šifre LE dioda će se ugasiti i uređaj je preman za pokretanje. Nakon unosa šifre uključuje se relej. Šifra ostaje sačuvana eepromu mikrokontrolora i kad uređaj ostane bez napajanja. Pogrešnu šifru moguće je uneti najviše 10 puta nakon čega se uključuje alarm.

 Slika 1. Šema uređaja.

 Princip prepoznavanja tastera uz pomoć A/D konvertora, PCB i hex fajl uređaja možete pronaći ovde.

 

Comments are closed.