Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Projekat

Oktopod studio – Semafor

Autor | Ponedeljak, 1. Februar 2016.Nema komentara

1_sijalica_oktopod_studio_vezbe_elektronika_otpornik.comZa pravljenje semafora potrebno je koristiti svetleće diode u bojama iz kompleta. Svetleće diode su zahtevnije komponente od običnih sijalica, za njihovo uključivanje potrebno je obratiti pažnju na polaritet i koristiti otpornik za ograničavanje struje, da ne pregore. 

 


 Svetleće diode imaju dva pola – anodu i katodu, pri čemu se anoda obeležava sa dužom nožicom i povezuje na pozitivan pol napajanja, dok se katoda povezuje na negativan. U slučaju da se obrne polaritet, dioda neće svetleti.

 Jačina osvetljenja diode zavisi od struje koja protiče kroz nju. Za obične diode ova struja ne bi trebalo da bude veća od 20 – 30 mA. Zbog ovoga, po Omovom zakonu (R=U/I), za napon napajanja od 12 V, poželjno je koristiti otpornike vrednosti između 470 R i 1,2 K.

 Način povezivanja svetlećih dioda sa otpornikom prikazan je na sledećoj slici (sl. 1) u praktičnoj vežbi. Crveni provodnik je preko otpornika zalemljen na pozitivan pol (anoda), a plavi na negativan pol diode (katoda).

1_semafor_oktopod_studio_elektronika_automatika.rs

Slika br.1 Svetleća dioda sa otpornikom

 Semafor je moguće praviti sa pojedinačno povezanim diodama na provodnike ili integrisano, pomoću električne štampane pločice, koja se nalazi u kompletu. Za sastavljanje ove pločice, potrebno je pratiti oznake i električne vodove na samoj pločici. Gotov semafor sa ručno rađenom oklopom (nije deo kompleta) je prikazan na sledećoj slici (sl. 2).

 Nakon sastavljanja semafora, diode je potrebno spojiti na analogne izlaze interfejsa, vodeći računa o polaritetu.

semafor_oktopod_studio_elektronika_automatika.rs

 Algoritam za rad semafora se sastoji od sledećih koraka (ubrzan):

1. Uključivanje zelene diode
2. Čekanje 10 s.
3. Isključivanje zelene diode
4. Uključivanje žute diode
5. Čekanje 3 s.
6. Isključivanje žute diode
7. Paljenje crvene diode
8. Čekanje 10 s.
9. Uključivanje žute diode
10. Čekanje 2 s.
11. Isključivanje crvene diode
12. Isključivanje žute diode

 

Slika br. 2 Semafor sa svetlećim diodama

 2_semafor_oktopod_studio_elektronika_automatikaRealizacija programa se radi na sličan način, kao i u prethodnoj vežbi, uključivanjem određenih izlaza i dodavanjem pauze između operacija. Pošto se program automatski ponavlja iz početka, potrebno je samo napraviti jednu sekvencu paljenja semaforskih dioda (sl. 3). 

 

 

 

simple_semafor_oktopod_studio_elektronika_automatika.rs
Slika br.3 Program za rad semafora

Za više inforamcija o Oktopod studio interfejsu pogledajte sledeće linkove:

Comments are closed.