Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Vesti

2.Deo: Proizvodnja integrisanih kola u Microchip-u [VIDEO]

Autor | Ponedeljak, 4. Jun 2012.Nema komentara

Nakon pripreme materijala i proizvodnje tankih limova (1.Deo) dolazi do nanošenja foto laka, njegovog sušenja i osvetljenje. Glavni postupak u prizvodnji integrisanih kola je dopiranje koje se najčešće vrši jonizacijom. Spajanjem nekoliko sloja (layer-a) nastaje integrisano kolo, najćešće su to slojevi silicijuma, silicijum dioksida ili nitrida i drugih. Ovi slojevi se još i nazivaju CVD layerima. Na video snimku, koji približnije opisuje sam postupak proizvodnje, možete saznati više o PVD i ECD metodama.

 Microchip Technology Inc. je vodeći proizvođač mikrokontrolera sa središtem u Čendleru u Arizoni. Kompanija Microchip opslužuje više od 70 hiljada klijenata u preko  65 zemalja širom sveta. Više od 1.15 miliona razvojnih alata isporučeno je do dan danas, a partneri su sa više od 130 svetskih proizvođača. Pored toga, Microchip ima široku paletu od preko 800 8-, 16-, 32-bitnih PIC mikrokontrolera, i jedina su kompanija koja podržava sve svoje mikrokontrolere (MCU) i digitalne signalne kontrolere (DSC) sa jednim integrisanim razvojnim okruženjem – MPLAB X IDE, koje je sada open source i ima mogućnost razvoja preko Linux, Mac OS i Windows operativnih sistema.

Comments are closed.