Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Prateći AD Konvertor
Petak, 1. Februar 2008. | Nema komentara
Prateći AD Konvertor

Prateći A/D konvertor koristi D/A konvertor kao referencu za formiranje digitalnog ekvivalenta analognog signala.

Integrirajući AD Konvertor
Subota, 26. Januar 2008. | Nema komentara
Integrirajući AD Konvertor

Integrirajući A/D konvertori nazivaju se još i konvertori sa vremenskim ekvivalentom, jer se A/D konverzija odvija kroz proces kvantizacije vremenskog intervala koji predstavlja ekvivalent naponu na ulazu u konvertor.

Uvod u AD Konvertore
Nedelja, 20. Januar 2008. | Nema komentara
Uvod u AD Konvertore

Analogno-digitalna konverzija je generisanje digitalnog kodovanog broja koji odgovara analognom ulaznom signalu. Elektronsko kolo koje obavlja ovu konverziju naziva se analogno-digitalni konvertor, ili skraćeno A/D konvertor …

Komparatori
Ponedeljak, 14. Januar 2008. | Nema komentara
Komparatori

Veoma često postoji potreba da se porede dva analogna napona i na osnovu toga izvrši odgovarjuća radnja u zavisnosti od odnosa napona. Kolo koje vrši poređenje dva analogna napona naziva se komparator.

Integrator
Subota, 15. Decembar 2007. | Nema komentara

Pri analognoj obradi signala često se javlja poteba za određivanjem vremenskog integrala ulaznog signala.
Kolo koje može da obavi integraljenje ulaznog signala naziva se integrator.

Sabirač
Subota, 1. Decembar 2007. | Nema komentara

Matematičke operacije u analognim računarima su se izvodile preko specijalnih kola. Ovo je jedno jednostavno kolo sa operacionim pojačavačem koje služi za sabiranje ulaznih signala.

Instrumentacioni pojačavač
Sreda, 14. Novembar 2007. | Nema komentara

Instrumentacioni pojačavači se koriste tamo gde je potrebno pojačati ulazne signale malih nivoa.

Diferencijalni pojačavač
Petak, 12. Oktobar 2007. | Nema komentara

Diferencijalni pojačavač pojačava razliku signala na njegovim ulazima i vrši potiskivanje njihove srednje vrednosti.

Jedinični pojačavač
Nedelja, 2. Septembar 2007. | Nema komentara

Specijalan slučaj neinvertujućeg pojačavača je jedinični pojačavač ili jednom reči bufer.

Neinvertujući pojačavač
Sreda, 29. Avgust 2007. | Nema komentara

Idealni operacioni pojačavač ima beskonačno pojačanje, da bi izlazni signal bio konačan, deo signala se vraća na invertujući ulaz operacionog pojačavača u cilju regulacije signala na izlazu.