Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Arhiva tekstova po kategoriji

Tekstovi u kategoriji Elektronika

Čitanje vrednosti otpornika
Ponedeljak, 13. Maj 2013. | Comments Off on Čitanje vrednosti otpornika
Čitanje vrednosti otpornika

Otpornik je pasivna elektronska komponenta koja se koristi kao osnovni element električnih mreža i elektronskih uređaja. Osnovna karakteristika ove komponente je otpor koji stvara prolasku struje kroz sebe. Upotrebljava se kako bi se obezbedio određen …

HC-SR04 – Ultrazvučni senzor rastojanja
Nedelja, 31. Mart 2013. | Comments Off on HC-SR04 – Ultrazvučni senzor rastojanja
HC-SR04 – Ultrazvučni senzor rastojanja

Ultrazvučni senzori rastojanja se koriste za merenje rastojanja između senzora i objekta koji se nalazi ispred njega. Udaljenost možemo meriti od objekta koji miruje ili onog koji se kreće. Ovi senzori nude dobru preciznost i jednostavni …

Čitanje vrednosti kondenzatora
Četvrtak, 28. Mart 2013. | Comments Off on Čitanje vrednosti kondenzatora
Čitanje vrednosti kondenzatora

Uopšteno o kondenzatorima možete pronaći ovde, dok će sada biti reči o čitanju oznaka kondenzatora. Obradićemo nekoliko primera označavanja vrednosti kondenzatora. Kondenzatore možete pronaći sa sledećim tipovima oznaka: dve cifre, tri cifre i slovo, označavanje …

DHT11 – Digitalni senzor vlažnosti i temperature
Nedelja, 24. Mart 2013. | Comments Off on DHT11 – Digitalni senzor vlažnosti i temperature
DHT11 – Digitalni senzor vlažnosti i temperature

Senzor temperature i vlažnosti – DHT11 je trenutno najjeftiniji senzor dostupan na tržištu koji pruža kalibrisane digitalne izlaze za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha. Dostupan je u 4-pinskom kućištu, a radi pri naponima između 3,5 …

Čitanje vrednosti SMD otpornika (kućište, snaga, vrednost i tolerancija)
Sreda, 13. Mart 2013. | Comments Off on Čitanje vrednosti SMD otpornika (kućište, snaga, vrednost i tolerancija)
Čitanje vrednosti SMD otpornika (kućište, snaga, vrednost i tolerancija)

Surface Mount Device je pun naziv za SMD komponente. Ovde će biti reči o čitanju vrednosti na SMD otpornicima. Ovi otpornici se obeležavaju slovima i brojevima, a imaju iste vrednosti kao i otpornici obeleženi prstenovima. …

Kondenzatori
Nedelja, 3. Mart 2013. | Comments Off on Kondenzatori
Kondenzatori

Kondenzator je jedna od najrasprostranjenijih pasivnih komponenata u elektrotehnici i elektronici. Kondenzator  može da sačuva energiju u obliku električnog polja između dve elektrode koje su razdvojene izolatorom(dielektrikom). Njegova bitna veličina je kapacitivnost. Pored kapacitivnosti bitni parametri su maksimalni …

Grecov spoj
Četvrtak, 21. Februar 2013. | Comments Off on Grecov spoj
Grecov spoj

Grecov spoj je dobio ime po svom pronalazaču, fizičaru Leu Grecu. Grecov spoj se u literaturi može naći i kao Grecov most ili diodni most. On predstavlja povezivanje četiri diode ili tiristora u kolo na čijem se izlazu dobija jednosmeran napon bez obzira …

Texas Instruments C2000 Piccolo F2805x mikrokontroler
Ponedeljak, 4. Februar 2013. | Comments Off on Texas Instruments C2000 Piccolo F2805x mikrokontroler
Texas Instruments C2000 Piccolo F2805x mikrokontroler

Novi visoko integrisani C2000 Piccolo F2805x mikrokontroleri Texas Instruments-a su optimizovani za širok spektar upravljačkih primena u slučaju trofaznih invetorskih motora sa ciljem povećanja efikasnosti snage i upravljačkih performansi električnih pumpi, ventilatora, trakcionih uređaja, tekstilnih mašina i …

Integrisani senzori TRS1722, TRS1755, TRS1766 i TCS230
Četvrtak, 14. Januar 2010. | Nema komentara
Integrisani senzori TRS1722, TRS1755, TRS1766 i TCS230

TRS1722, TRS1755 i TRS1766 senzori proizvođača TAOS (Texas Advanced Optoeletronic Solutions) su visoko osetljivi reflektivni senzori crvene (630 nm), zelene (567 nm) i plave (470 nm) boje, respektivno, koji konvertuju intezitet svetlosti u napon. Svaka komponenta sadrži LED izvor bele svetlosti, fotodiodu sa postavljenim optičkim filterom boje, i transimpendansni pojačavač.

Integrisani senzori TSLB257, TSLG257, TSLR257
Ponedeljak, 26. Oktobar 2009. | Nema komentara
Integrisani senzori TSLB257, TSLG257, TSLR257

Senzori firme TAOS (Texas Advanced Optoeletronic Solutions) mere intezitet svetlosti a kao izlazni signal se dobija napon koji zavisi od pomenutog intenziteta. Iako su ovde navedena tri senzora, oni se u suštini razlikuju samo po integralnom filteru boje.