Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Arhiva tekstova po kategoriji

Tekstovi u kategoriji Elektronika

Kako je zelena postala zelena – osnovna teorija boja
Sreda, 7. Oktobar 2009. | Nema komentara
Kako je zelena postala zelena – osnovna teorija boja

Dodir, ukus, miris, sluh, i vid su načini da se prikupe informacije o svetu. Ono što vidimo je boja. Objekti, predeli, lica se registruju u našem mozgu preko svetlosti koja ulazi u naše oko. Vidljiva svetlost je elektromagnetni talas u opsegu talasnih dužina od 400 nm – 700nm. To je samo mali deo svih postojećih talasnih dužina. Svetlost koju mi vidimo nije jedna talasna dužina već kombinacija mnogo talasnih dužina.

Ultra-Bright diode
Sreda, 23. Septembar 2009. | Nema komentara
Ultra-Bright diode

LED emituju svetlost kada su direktno polarisane. Kada LED provodi, elektroni prolaze iz provodne zone materijala N-tipa do provodne zone materijala P-tipa. Pošto je provodna zona P-tipa poluprovodnika sa manjom energijom u odnosu na poluprovodnik N-tipa, energija elektrona se emituje u obliku svetlosti.

ASCII Tabela
Četvrtak, 27. Avgust 2009. | Nema komentara
ASCII Tabela

Početkom 60tih godina razvijen je ASCII sa namerom da se obezbedi standardizacija pri razmeni informacija putem teleprintera. Kao i svaka reprezentacija karaktera na računaru, ASCII predstavlja korespodenciju između znakova pisma i njegove numeričke predstave.

Tehnologije pakovanja integrisanih kola i njihova klasifikacija
Četvrtak, 23. Jul 2009. | Nema komentara
Tehnologije pakovanja integrisanih kola i njihova klasifikacija

Različite oblasti primene elektronskih sklopova imaju drugačije potrebe za pakovanjem istih integralnih kola. Svaka oblast od mobilnih telekomunikacija do elektronike autoindustrije ima specifične zahteve koje određeno pakovanje mora da ispuni. Stoga se uviđa da je razvoj pakovanja integralnih kola dinamički proces koji zavisi od njihove primene. U ovom moru različitih vrsta kućišta se lako možemo izgubiti, tako da ćemo vas u ovom tekstu provesti kroz način njihove klasifikacije i predstaviti osnovne oblike pakovanja integrisanih kola.

Osnovno o Impulsno Širinskoj Modulaciji
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Osnovno o Impulsno Širinskoj Modulaciji

Impulsno širinska modulacija (skraćeno IŠM) je vrsta upravljanja koja predstavlja način da se od digitalnog signala napravi signal analogne vrednosti. Korišćenjem brojača sa visokom rezolucijom, odnos impuls/pauza se moduliše da odgovara specificiranom nivou analognog signala. U literature se često naziva i PWM, po skraćenici od engleskog naziva: Pulse Wide Modulation.

Pristup FLASH memoriji mikrokontrolera
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Pristup FLASH memoriji mikrokontrolera

Hi Tech PICC STD pruža nekoliko metoda za pristup sadržaju programske memorije za vreme izvršavanja programa. Prilikom izmene sadržaja programske memorije mora se biti izuzetno oprezan. Ukoliko se modifikuje lokacija koja se trenutno izvršava ili se selektuje region izvršnog koda da se koristi kao stalno skladište podataka, rezultat može biti fatalan i može doći do otkazivanja rada uređaja.

Pristup EEPROM-u
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Pristup EEPROM-u

Većini mikrokontrolera koji dolaze sa ugrađenim EEPROM-om, Hi-Tech C kompajler omogućuje nekoliko metoda za pristup ovoj memoriji. U ovom tekstu su opisane sve njegove metode za pristup EEPROM-u.

Bit instrukcije PIC mikrokontrolera
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Bit instrukcije PIC mikrokontrolera

PIC mikrokontroleri imaju specifične instrukcije koje su u stanju da manipulišu sa bitima. Ove instrukcije se uglavnom svode na setovanje i brisanje određenog bita u okviru nekog bajta. Gde god je moguće Hi-Tech C će pokušati da iskoristi ove instrukcije radi optimizacije koda.

ID lokacije mikrokontrolera
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
ID lokacije mikrokontrolera

Kreiranje identifikacionog broja uređaja, koji koristi PIC mikrokontrolere, olakšano je ID lokacijama PIC mikrokontrolera. Ove lokacije mikrokontrolera nalaze se izvan adresabilnog prostora i za pristup njima ne mogu se koristiti regularne funkcije programskog jezika C.

Konfigurisanje rada PIC mikrokontrolera
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Konfigurisanje rada PIC mikrokontrolera

Svaki mikrokontroler ima svoje konfiguracione bite preko kojih se mogu podešavati razni parametri mikrokontrolera. Ti parametri mogu biti: zaštita programa od iščitavanja, zaštita iščitavanja eeprom-a, postavljanje mikrokontrolera u debug mod, uključivanje watchdog timer-a, izbor vrste oscilatora koji se koristi sa mikrokontrolerom,… i druge opcije. Opcije koje se mogu podešavati zavise isključivo od vrste mikrokontrolera i za konkretan spisak opcija treba pogledati uputstvo od mikrokontrolera sa kojim se radi.