Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Arhiva tekstova po kategoriji

Tekstovi u kategoriji Elektronika

Prenosna funkcija AD konvertora
Četvrtak, 3. April 2008. | Nema komentara
Prenosna funkcija AD konvertora

Prenosna funkcija je dijagram na kome je prikazan kod na izlazu iz A/D konvertora za vrednosti ulaznog signala A/D konvertora.

Greške AD konvertora
Četvrtak, 3. April 2008. | Nema komentara
Greške AD konvertora

Ograničenja u materijalima koji se koriste za izradu znače da u praksi A/D konvertori neće imati idealnu prenosnu funkciju. Odstupanja od idealne prenosne funkcije definišu DC preciznost i okarakterisana su parametrima u tablicama tehničkih podataka.

Greške prilikom lemljenja
Petak, 28. Mart 2008. | Nema komentara
Greške prilikom lemljenja

Pre nego što se neka osoba usavrši u lemljenju, ona često pravi greške. Greške prilikom lemljenja su razne i u ovom tekstu ćemo vas upoznati sa njima.

Lemljenje
Utorak, 18. Mart 2008. | Nema komentara
Lemljenje

Lemljenje je zanatski deo posla, ali je važno ovladati tim zanatom kao što je Mikelandelu bilo važno da, pre nego što napravi sva svoja remek dela, nauči kako da čekićem udari dleto i da pritom mermer pukne tačno tamo gde treba.

Priprema za lemljenje
Četvrtak, 13. Mart 2008. | Nema komentara
Priprema za lemljenje

Pre nego što se počne sa lemljenjem neophodno je obezbedite sebi dobre uslove i alat za lemljenje kompenenti. Pre svega obezbedite sto sa dobrim osvetljenjem, jer ćete se u poslu koncentrisati na precizne i fine detalje.

Sigma Delta AD konvertori
Utorak, 4. Mart 2008. | Nema komentara
Sigma Delta AD konvertori

Sigma-delta konvertori se karakterišu visokom rezolucijom, tačnošću, visokom integrabilnošću i niskom cenom. Zbog navedenih osobina oni su veoma zastupljeni u komercijalnim aplikacijama kao sto su mobilna telefonija, ADSL tehnologija i mnoge druge.

Fleš AD konvertori
Nedelja, 24. Februar 2008. | Nema komentara
Fleš AD konvertori

Fleš A/D konvertori ili kako ih još zovu paralelni A/D konvertori spadaju u klasu najbržih A/D konvertora. Najbrži način da konvertujemo analogni oblik napona u digitalni oblik ostvaruje se pomoću ovog A/D konvertora. Ovi konvertori su idealni za aplikacije koje zahtevaju veliku širinu opsega.

A/D konvertori sa sukcesivnom aproksimacijom (SAR ADK)
Utorak, 19. Februar 2008. | Nema komentara
A/D konvertori sa sukcesivnom aproksimacijom (SAR ADK)

SAR ADK imaju malu potrošnju i zauzimaju relativno malo mesta na silicijumskoj pločici. Ova kombinacija performansi ih čini idealnim za velik broj aplikacija kao što su: instrumenti koji su baterijski napajani, industrijska kontrola, akvizicija podataka i mnoge druge.

Komparatori sa histerezisom
Ponedeljak, 11. Februar 2008. | Nema komentara
Komparatori sa histerezisom

Nedostatak običnih komparatora je velika osetljivost na smetnje, pogotovo ako se ulazni signal nalazi u okolini praga komparatora. Tada usled smetnji na izlazu mogu da se dese neželjene i nepredviđene promene.

Greška kod AD konvertora usled referentnog napona
Subota, 9. Februar 2008. | Nema komentara
Greška kod AD konvertora usled referentnog napona

Jedan od najvećih potencijalnih izvora greške u A/D konvertorima sa internim ili eksternim referencama je referentni napon. Često, ako je referentni napon izveden interno, to nije adekvatno specificirano. Kako bi se razumeo izvor greške referentnog napona, važno je uzeti u obzir tri parametra: temperaturni drift, naponski šum i opterećenje napajanja.