Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Rečnik

FET (Field Effect Transistor) – Fet tranzistor

Autor | Nedelja, 19. Jul 2009.Nema komentara

Tranzistor sa efektom polja je poluprovodnički element sa tri elektrode u kojem se koristi električno polje za kontrolu intenziteta struje kontrolnom elektrodom gejt između elektroda pod nazivom drejn i sors. Struja feta između drejna i sorsa odnosno intenzitet električnog polja reguliše se naponom između gejta i sorsa. Fet tranzistori dele se na spojne fetove i mosfetove. Imaju veliku primenu u analognim i digitalnim kolima najčešće kao prekidačke i pojačavačke komponente.

Comments are closed.