Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Komponente

Kondenzatori

Autor | Nedelja, 3. Mart 2013.Nema komentara

kondenzatori_otpornik.comKondenzator je jedna od najrasprostranjenijih pasivnih komponenata u elektrotehnici i elektronici. Kondenzator  može da sačuva energiju u obliku električnog polja između dve elektrode koje su razdvojene izolatorom(dielektrikom). Njegova bitna veličina je kapacitivnost. Pored kapacitivnosti bitni parametri su maksimalni napon koji kondenzator može da izdrži i njegova tolerancija.

 SI jedinica za električnu kapacitivnost je F (farad) po Majklu Faradeju. Pošto je Farad veoma velika vrednost, najčešće se koriste sledeé veličine: piko [p], nano [n] i mikro [μ].

 Elektrode kondenzatora mogu biti pločaste ili valjkaste. Osnovna podela kondenzatora je po materijalu od kojeg je napravljen izolator. U zavisnoti od materijala od kojeg je napravljen dialektrik kondenzatore delimo na:

  • Vazdušne
  • Papirne
  • Od naparenog papira
  • Stirofleks
  • Keramičke
  • Poliesterske
  • Tantal
  • Elektrolitske
  • Polipropilenske
  • Metalizirani poliester

i druge.

  Napon u(t) na idealnom kondenzatoru, koji ima kapacitet C, kroz koji protiče struja i(t) je:

formula_kapacitet_kondenzator_farad_otpornik.com

 Serijska(redna) veza.  Recipročna vrednost ekvivalentne kapacitivnosti je jednaka zbiru recipročne kapacitivnosti svih kondenzatora.

Capacitors_in_seriesformula_kapacitet_kondenzator_farad_otpornik.com

serijska_redna_veza_kondenzator_farad_otpornik.com

                                                                                                                

Paralelna veza. Ekvivalentna kapacitivnost jednaka je zbiru svih kapacittivnosti.

Capacitors_in_parallelformula_kapacitet_kondenzator_farad_otpornik.com

 

paralelna_veza_kondenzator_farad_otpornik.com

 

Comments are closed.