Home » Cilj

Cilj

Primarni cilj koji nastojimo da ostvarimo je promovisanje i unapređenje elektronike kao naučne discipline i praktične grane elektrotehnike. Kreiranjem web sajta Otpornik.com težimo da stvorimo jedinstvenu virtuelnu zajednicu gde će svi elektroničari (i oni koji se tako osećaju) pronaći nešto za sebe. Putem ovog portala želimo da prikažemo sve ono što elektroniku čini jedinstvenom i na taj način je približimo svima.

Sredstvo kojim se služimo da bismo stigli do cilja su informacije. Princip sveobuhvatnosti informacija, koje su relevantne, verifikovane i aktuelne čini osnovu našeg rada, a konkretno obuhvata:

  • širinu opsega informacija
  • aktuelnu i edukativnu dimenziju
  • spektar članaka za svaki nivo upućenosti u materiju

Proizvod do kog stižemo je trajna i efektivna afirmacija i promocija elektronike kao posebne grane nauke i struke sutrašnjice; što kao krajnju konsekvencu ima unapređenje kvaliteta nauke uopšte, veći broj kvalitetnih stručnjaka, porast produktivnosti i razvoj inovativnih tehnika i tehnologija na ovim prostorima.