Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Štampane ploče

CAD softverski alati

Autor | Nedelja, 19. Oktobar 2008.Nema komentara

Sama kovanica CAD predstavja skraćenicu izraza Computer-Aided Design, odnosno projektovanje pomoću kompjutera i njome se označava familija softvera koji se koriste za tehničko crtanje i projektovanje. Primenom simbola koji su specifični za određenu granu tehnike moguće je pomoću ovih alata nacrtati sve što jedan inžinjer može poželeti.

Ovde ćemo vam prikazati listu softverskih CAD alata koji se koriste za projektovanje električnih šema, PCB-a, automatsko rutiranje električnih veza na PCB-u, simulaciju rada električnih sklopova itd. Za one koji žele da saznaju nešto više, dati su linkovi na web adrese gde mogu pronaći detajnu specifikaciju softvera i u većini slučajeva njegovu besplatnu probnu verziju. Pregled je dat po abecednom redosledu softverskih kuća koje su radile na njihovom razvoju.

Lista poslednji put ažurirana

19. oktobar 2008.

Abacom

www.abacom-online.de

alat Šem PCB AR Sim
sPlan 6.0 da
Sprint-Layout da da da
Front Designer 3.0
Lochmaster 3.0

Advanced Microcomputer Systems

www.advancedmsinc.com www.circuitcreator.com

alat Šem PCB AR Sim
Circuit Creator da da da da
Spice Creator da

Altium

www.altium.com/Products/AltiumDesigner/

alat Šem PCB AR Sim
Altium Designer 6 da da da da

Ariadne

www.cad-ul.de/ariadne

Autotrax

www.kov.com

Baas Electronics

www.baas.nl

alat Šem PCB AR Sim
Layo1PCB 10.0 da

Cadence

www.orcad.com

alat Šem PCB AR Sim
OrCAD 16 da da da da

CADint

www.cadint.se

Cadsoft – Eagle 5.0.1

www.cadsoft.de

alat Šem PCB AR Sim
Light da da da
Standard da da da
Professional da da da

Capilano

www.capilano.com

alat Šem PCB AR Sim
Design Work Express 2 da via Pad2Pad
Design Work 5.0 da via Pad2Pad sa dodatnim modulom sa dodatnim modulom

CirCAD

www.holophase.com

DesignSoft

www.designsoftware.com

Express PCB

www.expresspcb.com

FreePCB

www.freepcb.com

alat Šem PCB AR Sim
Free PCB 12.0 da sa dodatnim modulom

IBFriedrich

www.ibfriedrich.com

alat Šem PCB AR Sim
TARGET 300
Light da da da da
Smart da da da da
Economy da da da da
Professional da da da da
Design Station da da da da

KiCAD

www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/

alat Šem PCB AR Sim
KiCAD da da da

LabCenter

http://www.labcenter.co.uk/index.cfm/

alat Šem PCB AR Sim
Proteus 7.2 da da da da

McCAD

www.mccad.com

alat Šem PCB AR Sim
EDS-1 da da sa dodatnim modulom sa dodatnim modulom
McCAD 3SPICE Lite da
SimPlus da

Mentor Graphics

www.mentorg.com

Merco electronics

www.mercoelectronics.info

National Instruments

www.ni.com

alat Šem PCB AR Sim
NI Circuit Design Suite 10.1 da da da da

Number One System

www.numberone.com

alat Šem PCB AR Sim
Easy PC da da sa Ruterom + Easy-Spice
Easy Spice da

Pad2Pad

www.pad2pad.com

alat Šem PCB AR Sim
Pad2Pad ne da

PCB Editor

www.waldherr.com

Pulsonix

www.pulsonix.com

Seetrax

www.seetrax.com

alat Šem PCB AR Sim
Ranger2 XL da da sa dodatnim modulom
XL Designer da da sa dodatnim modulom

The PCB Designer

www.cad-design.com

Those Engineers

www.spiceage.com

alat Šem PCB AR Sim
Spicyle da da SpiceAge
SpiceAge da

Tsien

www.tsien.info

alat Šem PCB AR Sim
Board Maker 3 da da gateway da

Visionics

www.visionics.a.se

alat Šem PCB AR Sim
EDWinXP 11.6 da da da da

Vutrax

www.vutrax.co.uk

Zuken

www.zuken.com

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.