Home » Marketing

Marketing

Stvaranje održivog poslovnog modela je neophodnost koja predstavlja ključ uspeha i napretka u modernom informatičkom okruženju; stoga je neophodno da neki delovi Otpornik.com budu raspoloživi za komercijalne sadržaje. Ulaganjem u sam web sajt, njegovo unapređenje i održanje nivoa kvaliteta, dobija se jedna neprocenljiva i trajna promocija svih zainteresovanih strana.

Otkad postoji Otpornik.com je stekao veoma zavidnu reputaciju u stručnim krugovima, kako u poslovnoj, tako i institucionalnoj sferi. Naš pun potencijal još uvek nije dostignut; težimo tome da stvorimo brend koji će biti sinonim za elektroniku u svakom smislu.

Elektronika kao profesija u našem okruženju nije u potpunosti afirmisana i razvijena, ali postoji mnoštvo polu amaterskih preduzetnika i entuzijasta koji čine jednu zavidnu skupinu. Njihove potrebe za stručnim sadržajima koji će govoriti o nekim konkretnim problemima, na našem jeziku, na web-u nisu adekvatno ispunjene. Otpornik.com upravo u ovoj praznini vidi svoje mesto. Želja nam je da povežemo sve ljude koji se na bilo koji način bave elektronikom radi razmene znanja, iskustava i poslovnih kontakata. Verujemo da bi na ovaj način zajednica elektroničara bila unapređena u svakom pogledu.

Sadržaj našeg sajta namenjen je jednoj određenoj skupini sa specifičnim potrebama i interesovanjima. Odavno je dokazana i potvrđena činjenica da je ciljani marketing i reklama za što uže određenu grupu najefikasniji vid promocije proizvoda. Presek profila naših posetilaca govori upravo u prilog ovoj tvrdnji – radi se o pojedincima koji su veoma zainteresovani za oblast elektronike i sve što je u vezi sa njom.

Mi smo jedan deo jednačine definisali – okupili smo grupu ljudi sa definisanim i jasnim interesom; ostalo je na Vama. Predstavite se na našem web portalu i iznesite svoje proizvode pred auditorijum koji želi da vam posveti pažnju koju zaslužujete!