Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Projekat

Napravi digitalni termometar sa senzorom DS18B20 i LCD displejem [DIY]

Autor | Subota, 16. Jun 2012.Nema komentara

Od svih delova starog mobilnog telefona, LCD displej je deo kome možemo naći primenu u velikom broju projekta gde nam je potrebna vizuelizacija podataka. Nokia 3310 poseduje grafički LCD displej, rezolucije 84 x 48 piksela, koji se lako može nabaviti. Ukoliko sami vadite displej morate voditi računa i imati strpljenja da ne bi doslo do oštećenja displeja, koji je vrlo osetljiv na mala naprezanja i udarce. Takodje možete korisitit i displej Nokia 5110 telefona ali do njih je sada teže doći.

 U ovom tekstu je prikazan postupak izrade digitalnog termometra. Osnovni delovi su LCD displej-Nokia 3310, temperaturni senzor DS18B20, mikrokontroler PIC12F629 i baterija za napajanje od 3.6V. Tehničke karakteristike ovog uređaja su sledeće:

  • napon napajanja 3 – 3.3 V;
  • opseg merenja -55° do 125° C (opseg merenja od -55° do 125° C je moguć samo ako se temperaturni senzor nalazi u tom temperaturnom području, a ne celi sklop);
  • najmanji korak temperature 0.1° C;
  • maksimalna greška ±0.5°C;
  • maksimalna rezolucija merenja 0.0625° C;
  • prikaz temperature na svakih 1.2 sec;
  • dimenzije 40 x 38 mm;
  • dva moda rada LCD-a, normalni i inverzni;
  • LCD 84 x 48 pixela;
  • potrošnja 0.2 – 0.8 mA (potrošnja uređaja varira zbog konverzije DS18B20 ( tj. merenje i očitavanje izmerene temperature), a traje oko 700ms i tada je potrošnja oko 0,8 mA, dok je sledećih 500ms uredjaj u “sleep” modu, pa je potrošnja oko 0,2 mA).

 Slika.1 Šema uređaja.

 Više detalja kao i šemu, pcb i hex fajl za mikrokontroler možete pruzeti ovde.

Comments are closed.