Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Komponente

Sabirač

Autor | Subota, 1. Decembar 2007.Nema komentara

Matematičke operacije u analognim računarima su se izvodile preko specijalnih kola. Ovo je jedno jednostavno kolo sa operacionim pojačavačem koje služi za sabiranje ulaznih signala.

Kao što sam naziv kaže operacioni pojačavači su se prvobitno koristili za izvođenje analognih računskih operacija. Jedno od tih kola je pojačavač za sabiranje signala.

slika 1.

Izlazni napon možemo izračunati primenom superpozicije. Kada je Vin2=Vin3=0 izlazni napon računamo kao:

Na sličan način dobijamo uticaj drugog i trećeg signala:

Uticaj svih napona možemo dobiti sabiranjem uticaja pojedeinačnih napona:

Ako su nam ulazne otpornosti iste (R1=R2=R3=R) tada se izraz za izlazni napon svodi na:

Vidimo da se izlazni napon dobija kao linearna kombinacija ulaznih napona. U našem slučaju su proizvoljno uzeta tri ulaza, međutim na ovaj način je moguće sumirati proizvoljan broj ulaznih signala. Takođe se izborom otpornika mogu birati faktori množenja pojedinih ulaza. Prilikom dimenzionisanja potrebno je voditi računa da se ne preoptereti izlaz operacionog pojačavača.

Primena

Jedna od najpoznatijih primena ovih kola je audio mikser.

Jačina svakog kanala reguliše se pomoću posebnog potencijometra (P1,P2,P3) . Pomoću operacionog pojačavača OP4 koji je konfigurisan kao kolo za sabiranje vrši se sabiranje svih signala u jedan, koji se dalje vodi na pojačalo!

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.