Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Arhiva tekstova po kategoriji

Tekstovi u kategoriji Digitalna Elektronika

Monostabilni NE 555 timer
Četvrtak, 18. Jul 2013. | Comments Off on Monostabilni NE 555 timer
Monostabilni NE 555 timer

Pored osnova koje su bitne za upoznavanje sa NE 555 tajmere, sa pozicijama pinova kao i njihovom funkcijom, tajmer ima nekoliko režima rada, dok će u ovom tekstu biti objašnjen monostabilni način rada NE 555 tajmera. Njegova uloga …

Astabilni NE 555 timer
Petak, 21. Jun 2013. | Comments Off on Astabilni NE 555 timer
Astabilni NE 555 timer

U prošlom tekstu bilo je reči o osnovama koje si bitne za upoznavanje NE 555 tajmere, sa pozicijama pinova kao i njihovom funkcijom. Tajmer ima nekoliko režima rada, dok će u ovom tekstu biti objašnjen astabilni …

Konvezija broja između brojnih sistema
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Konvezija broja između brojnih sistema

Neki brojni sistemi imaju prednost nad drugim brojnim sistemima. Da bi smo bili u mogućnosti da koristimo prednosti svih brojnih sistema, mora postojati način da se izvrši konverzija predstave broja iz jednog brojnog sistema u drugi.

Heksadecimalni i oktalni brojni sistem
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Heksadecimalni i oktalni brojni sistem

Predstava brojeva u binarnom brojnom sistemu je neuobičajena i nepraktička, a broj u decimalnom brojnom sistemu se ne može na jednostavan način konvertovati u binarni. Neophodno je pronaći neku predstavu brojeva između ova dva brojna sistema, koja će zadovoljiti sledeće uslove: konvertovanje u binarni sistem mora biti jednostavno kao i izvođenje aritmetičkih operacija. Reprezentacije brojevnih sistema koje zadovoljavaju ove uslove su oktalni i heksadecimalni brojni sistemi. Oba ova dva brojna sistema pripadaju grupi pozicionih brojnih sistema.

Binarni Brojni Sistem
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Binarni Brojni Sistem

Binarni brojni sistem spada u kategoriju pozicionih brojnih sistema i koristi se za predstavljanje numeričkih vrednosti u elektronskim sistemima. Prvi ga je definisao u današnjem obliku i počeo primenjivati Lajbnic (Gottfried Wilhelm Leibniz 1646.-1716.) u 17. veku, mada postoje saznanja da je u drugačijem obliku bio poznat pre 4000 godina u konfučijanstvu. Danas je široko rasprostranjen zbog upotrebe u digitalnoj tehnici koja okružuje svakog modernog čoveka.

Vrste Brojnih Sistema
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Vrste Brojnih Sistema

Moderni računarski sistemi ne predstavljaju numeričke vrednosti korišćenjem decimalnog brojnog sistema na koji je smo navikli u svakodnevnom životu. Da bi smo razumeli ograničenja računarske aritmetike moramo najpre razumeti na koje se načine brojevi mogu predstaviti i kako se to vrši u računaru.

Serija 74xxx – označavanje
Sreda, 5. Novembar 2008. | Nema komentara
Serija 74xxx – označavanje

Serija 7400 integrisanih kola je prva familija logičkih kola koja je pronašla svoje mesto u široj upotrebi u digitalnoj elektronici. Činjenica je da je sa nekoliko generacija pin-kompatibilnih naslednika, ova serija postala svetski standard.