Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Jedinični pojačavač
Nedelja, 2. Septembar 2007. | Nema komentara

Specijalan slučaj neinvertujućeg pojačavača je jedinični pojačavač ili jednom reči bufer.

Neinvertujući pojačavač
Sreda, 29. Avgust 2007. | Nema komentara

Idealni operacioni pojačavač ima beskonačno pojačanje, da bi izlazni signal bio konačan, deo signala se vraća na invertujući ulaz operacionog pojačavača u cilju regulacije signala na izlazu.

Invertujući pojačavač
Subota, 4. Avgust 2007. | Nema komentara

Idealni operacioni pojačavač ima beskonačno pojačanje, da bi izlazni signal bio konačan, deo signala se vraća na invertujući ulaz operacionog pojačavača u cilju regulacije signala na izlazu.

Operacioni pojačavači
Četvrtak, 26. Jul 2007. | Nema komentara

Termin operacioni pojačavač je uveden za posebnu vrstu pojačavača sa dobrim ulaznim karakteristikama i velikim pojačanjem, koji su se prvobitno koristili u elektronskim kolima za izvođenje analognih računski operacija: sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje, integraljenje i diferenciranje.

Pojačavači sa negativnom povratnom spregom
Nedelja, 8. Jul 2007. | Nema komentara

Pojačavači se mogu koristiti u osnovnoj formi, ali se najčešće radi poboljšanja karakteristika koristi povratna sprega. Suština povratne sprege je da se deo izlaznog signala kombinuje sa ulaznim signalom i na taj način dođe do poboljšanja karakteristika pojačavača.

Uvod u senzore
Utorak, 26. Jun 2007. | Nema komentara
Uvod u senzore

U modernom tehnološkom svetu, instrumentacija igra veoma važnu ulogu. Suštinska komponenta koja je integralno povezana sa instrumentacijom je senzor. Zadatak senzora je da skuplja različite informacije vezane za pojedine procese. Mogu da se koriste pre, u toku i posle određenih procesa.

Uvod u pojačavače
Utorak, 26. Jun 2007. | Nema komentara
Uvod u pojačavače

Signali dobijeni iz senzora su suviše mali, reda nekoliko mikro volti. Takve signale je jako teško obrađivati, te se u tom slučaju javlja potreba za posebnim kolima, pojačavačima, koja će podići red signala u oblast, gde se sa signal može jednostavno obrađivati.