Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Elektronika, Komponente, Senzori

Kako povezati DHT11 i Arduino?

Autor | Sreda, 26. Jun 2013.Nema komentara

arduino_dht11_senzor_temperatura_vlaznost_ostpornik.comU ovom tutorijalu biće prikazako kako da povežete DHTxx – senzor temperature i vlažnosti sa Arduino platformom. DHT11 i DHT22 senzori su vrlo jednostavni i ali dovoljna osnova i početak za prikupljanje i logovanja podataka. Odlikuje ih još i mala cena, kao i dostupnost na tržistu. Senzor je fabrički kalibrisan i ne zahteva dodatne komponente tako da ga možete odmah upotrebiti za merenja. Sastoji se od kapacitivnog senzora vlažnosti vazduha, termistora za merenje temperature i elektronike za komunikaciju sa mikrokontrolerom. Mogu se naći u 4-pinskim kućištima. Kod nekih gotovih modula možete naići i gde postoje samo 3 izvučena pina.

 Imamo dve verzije DHT senzora, a to su DHT11 i DHT22. Senzori su veoma slični, imaju iste izlaze samo se razlikuju u karakteristikama.

Karakteristike DHT11 senzora:

 • Napajanje 3-5.5V DCarduino_dht11_senzor_temperatura_vlaznost_ostpornik.com
 • Potrošnja struje 2.5mA (za vreme konverzije)
 • Opseg temperature: 0-50°C ±2°C
 • Opseg vlažnosti: 20-90% RH  ±5% RH
 • Digitalni interfejs
 • Semplovanje na 1 Hz (svake sekunde)
 • Rezolucija  temperature 1°C
 • Rezolucija vlažnosti 1%
 • Dimenzije: 15.5mm x 12mm x 5.5mm

 

Karakteristike DHT22 senzora:

 • Napajanje 3-5.5V DCarduino_dht22_senzor_temperatura_vlaznost_ostpornik.com
 • Potrošnja struje 1 do 2.5mA (za vreme konverzije)
 • Standby potrošnja struje 50 µA
 • Opseg temperature: -40-125°C ±0.5°C
 • Opseg vlažnosti: 0-100% RH ±2-5% RH
 • Digitalni interfejs
 • Semplovanje na 0.5 Hz (svake dve sekunde)
 • Rezolucija  temperature 1°C
 • Rezolucija vlažnosti 1%
 • Dimenzije: 15.1mm x 25mm x 7.7mm

Kao što možete da primetite DHT22 senzor ima nešto bolje karakteristike i precizniji je. Može se koristiti u širem opsegu od DHT11, ali ima duplo veću cenu.

Povezivanje DHTxx senzora sa Arduino platformom

Najjednostaviji način je povezati senzor i Arduino preko protoborda. DHTxx senzor ima četiri pina, mada se mogu naći i verzije sa tri pina.

Raspored pinova kod 4-pinskog kućišta je sledeći:

 • 1. pin: VCC 3-5V DC (napajanje) 
 • 2.pin: Signal data out (izlaz)
 • 3.pin: Nije povezan
 • 4.pin: GND

Raspored pinova kod modula sa 3-pina:

 • 1.pin: Signal data out (izlaz)
 • 2.pin: VCC 3-5 V DC (napajanje)
 • 3.pin: GND

arduino_dht11_tri_pina_VCC_senzor_temperatura_vlaznost_ostpornik.com
Slika br.3. DHT11 senzor sa tri pina

U daljem tekstu biće prikazano kako povazati DHT11 senzor koji ima 3 pina, koji je prikazan na slici br.3. Prvi pin – Signal povežite na digitalni ulaz u Arduino (D4),  drugi  pin povežite na napajanje 5V na Arduino ploči, treći pin se poveže na GND. Potrebno je postaviti otpornik vrednost 10K između napajanja (VCC) i izlaza senzora (singla) tj između prvog i drugog pina.

arduino_uno_primer_wireing_povezivanje_dht11_senzor_temperatura_vlaznost_ostpornik.comSlika br.4 Povezivanje DHTxx senzora sa Arduino Uno platformom

arduino_uno_dht11_dhtxx_senzor_temperatura_vlaznost_ostpornik.comSlika 5. Povezivanje preko protoborda

Nakon povezivanja i provere sve je spremno za testiranje. Još je potrebno da pruzmete DHT biblikotu. Preuzetu biblioteku potrebno je unzip-ovati u određenu lokaciju (Documents\Arduino\libraries\). Biblioteku kao i primer možete preuzeti ovde.

arduino_uno_dht11_reziltat_senzor_temperatura_vlaznost_ostpornik.com

Slika br.5. Rezultati merenja

DHT  biblioteku kao i primer možete preuzeti ovde.

Digitalni senzor vlažnosti i temperature možete poručiti ovde.

Arduino možete pronaći ovde.

Više detalja o senzoru možete pronaći ovde.

Comments are closed.