Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Arhiva tekstova po kategoriji

Tekstovi u kategoriji Senzori

Foto otpornik
Ponedeljak, 17. Avgust 2015. | Comments Off on Foto otpornik
Foto otpornik

Foto otpornik je mali  senzor svetla a još se naziva i  foto-ćelija, foto-detektor, CdS senzor. Princip rada je sledeći: Otpornik menja svoju otpornost u zavisnosti od količine svetlosti koja pada na njega. Najveću primenu imaju za …

Kako povezati DHT11 i Arduino?
Sreda, 26. Jun 2013. | Comments Off on Kako povezati DHT11 i Arduino?
Kako povezati DHT11 i Arduino?

U ovom tutorijalu biće prikazako kako da povežete DHTxx – senzor temperature i vlažnosti sa Arduino platformom. DHT11 i DHT22 senzori su vrlo jednostavni i ali dovoljna osnova i početak za prikupljanje i logovanja podataka. …

HC-SR04 – Ultrazvučni senzor rastojanja
Nedelja, 31. Mart 2013. | Comments Off on HC-SR04 – Ultrazvučni senzor rastojanja
HC-SR04 – Ultrazvučni senzor rastojanja

Ultrazvučni senzori rastojanja se koriste za merenje rastojanja između senzora i objekta koji se nalazi ispred njega. Udaljenost možemo meriti od objekta koji miruje ili onog koji se kreće. Ovi senzori nude dobru preciznost i jednostavni …

DHT11 – Digitalni senzor vlažnosti i temperature
Nedelja, 24. Mart 2013. | Comments Off on DHT11 – Digitalni senzor vlažnosti i temperature
DHT11 – Digitalni senzor vlažnosti i temperature

Senzor temperature i vlažnosti – DHT11 je trenutno najjeftiniji senzor dostupan na tržištu koji pruža kalibrisane digitalne izlaze za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha. Dostupan je u 4-pinskom kućištu, a radi pri naponima između 3,5 …

Integrisani senzori TRS1722, TRS1755, TRS1766 i TCS230
Četvrtak, 14. Januar 2010. | Nema komentara
Integrisani senzori TRS1722, TRS1755, TRS1766 i TCS230

TRS1722, TRS1755 i TRS1766 senzori proizvođača TAOS (Texas Advanced Optoeletronic Solutions) su visoko osetljivi reflektivni senzori crvene (630 nm), zelene (567 nm) i plave (470 nm) boje, respektivno, koji konvertuju intezitet svetlosti u napon. Svaka komponenta sadrži LED izvor bele svetlosti, fotodiodu sa postavljenim optičkim filterom boje, i transimpendansni pojačavač.

Kako je zelena postala zelena – osnovna teorija boja
Sreda, 7. Oktobar 2009. | Nema komentara
Kako je zelena postala zelena – osnovna teorija boja

Dodir, ukus, miris, sluh, i vid su načini da se prikupe informacije o svetu. Ono što vidimo je boja. Objekti, predeli, lica se registruju u našem mozgu preko svetlosti koja ulazi u naše oko. Vidljiva svetlost je elektromagnetni talas u opsegu talasnih dužina od 400 nm – 700nm. To je samo mali deo svih postojećih talasnih dužina. Svetlost koju mi vidimo nije jedna talasna dužina već kombinacija mnogo talasnih dužina.

Enkoder HEDL 5540
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Enkoder HEDL 5540

HEDL 5540 je digitalni inkrementalni enkoder optičkog tipa koji se može koristiti u kombinaciji sa motorom MAXON RE 35. Daje 500 impulsa za pun krug obrtaja vratila. Poseduje kanale A, B i indeks I za detekciju smera obrtanja. Napon napajanja enkodera iznosi 5V dok se izlazna struja po signalu kreće u opsegu od -20mA do 20mA.

Digitalni inkrementalni enkoder
Utorak, 27. Novembar 2007. | Nema komentara
Digitalni inkrementalni enkoder

U specijalizovanu vrstu senzora za merenje brzine, pozicije i smera obrtanja vratila motora spadaju digitalni inkrementalni enkoderi, DC tahometri i rezolveri. Princip rada enkodera može biti zasnovan na magnetno-otpornom principu, na magnetnom principu sa Holovim senzorom i na optičkom principu. Najrasprostranjeniji su enkoderi zasnovani na optičkom principu.

Uvod u senzore
Utorak, 26. Jun 2007. | Nema komentara
Uvod u senzore

U modernom tehnološkom svetu, instrumentacija igra veoma važnu ulogu. Suštinska komponenta koja je integralno povezana sa instrumentacijom je senzor. Zadatak senzora je da skuplja različite informacije vezane za pojedine procese. Mogu da se koriste pre, u toku i posle određenih procesa.