Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Elektronika, Komponente

NE 555 IC Timer

Autor | Ponedeljak, 3. Jun 2013.Nema komentara

NE555_Timer IC_komponente_otpornik.comNE-555 IC tajmer je konstruisao švajcarski naučnik Hans R. Camenzind daleke 1971.godine. NE-555 tajmer je dobio ime po tri 5K otpornicima koji se nalaze u njemu i jedan je od prvih komercijalnih IC tajmera u to vreme. Samo proizvođači nisu ni slutili da će se njihov proizvod proizvoditi više od 40 godina. Slobodno se može reći da je NE IC 555 tajmer jedna od najkorišćenijih elektronskih komponenti ikada. Razlog njegovog dugog trajanje je u pristupačnoj ceni, stabilnosti pri brojanju i tome što je potrebno malo komponenti kako bi dobili gotov uređaj.

Osnovne karakteristike NE 555 tajmera su:

 • Napon napajanja: 4.5 – 15 VDC
 • Stuja: 3 – 6 mA
 • Max frekvencija: 200 KHz
 • Rise/Fall time: 100 ns
 • Temperaturna stabilnost: 0.005% / °C

U daljem tekstu bićete upoznati sa rasporedom pinova (Slika 1.), njihovim nazivom i funkcijama.

ne555_timer_raspored_pinova_komponente_elektronika_projekti_otpornik.com

Slika 1. Raspored pinova NE 555 tajmera

Funkcija pinova:

 • PIN2 Trigger: Kada imamo napon manji od 1/3 V+ (na PIN2) onda je izlaz na visokom nivou. PIN2 prati pražnjenje vremenskog kondenzatora u astabilnom modu. Karakteriše ga visoka ulazna otpornost – veća od 2MΩ.
 • PIN3 Output: Napon na izlazu je za 1.7 V (odprilike) manji od V+, a struja na izlazu može biti i do 200 mA, što nam dozvoljava da neke potrošače direktno povežemo na izlaz, a to mogu biti: LE diode, piezo zujalice, itd. Ukoliko želimo da kontrolišemo veće potrošače potrebno je koristiti tranzistor ili relej za uključivanje i isključivanje.
 • PIN4 Reset: Kada imamo napon manji od 0.7 V (na PIN4) onda je izlaz na niskom nivou bez obzira šta je na ulazu. Ukoliko se ne koristi preporučuje se da bude povezan na V+.
 • PIN5 Control voltage: Koristi se za podešavanje threshold napona koji je podešen na 2/3 V+. Ako se ne koristi preporučuje se da se poveže preko kondenzatora (10 nF) na GND.
 • PIN6 Threshold: Kada imamo napon veći od 2/3 V+ (PIN6), nda je izlaz na niskom nivou. PIN6 prati punjenje vremenskog kondenzatora u astabilnom i monostabilnom modu. Karakteriše ga visoka ulazna otpornost – veća od 10MΩ.
 • PIN7 Discharge: Kada je izlaz nizak pin je spojen sa GND, a kada je izlaz visok on je odvojen od GND preko  ranzistora unutar IC-a. Koristi se uglavnom za pražnjenje kondenzatora koji se postavlja između ovog pina i GND-a.
 • PIN8 V+: Ovaj pin za dovođenje napona za napajanje koji može biti između 4.5V(min) do 15V(max). Osetljivost brojanja na promenu napona je 0,1% /V.

Postoje nekoliko načina na koje možemo koristiti NE 555 tajmer, a to su:

 • Astabilni
 • Monostabilni
 • Bistabilni
 • Invertujući bafer

Na slici 2. je prikazan električni simbol tajmera NE 555.

ne555_timer_raspored_el_simbol_komponente_elektronika_projekti_otpornik.com

Slika 2. Električni simbol

Comments are closed.