Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Digitalna Elektronika, Komponente

Astabilni NE 555 timer

Autor | Petak, 21. Jun 2013.Nema komentara

NE555_Timer IC_komponente_otpornik.comU prošlom tekstu bilo je reči o osnovama koje si bitne za upoznavanje NE 555 tajmere, sa pozicijama pinova kao i njihovom funkcijom. Tajmer ima nekoliko režima rada, dok će u ovom tekstu biti objašnjen astabilni način rada NE 555 tajmera. Osnovna uloga je da na izlazu daje pravougaoni signal koji se kreće od 0V do V+. Astabilni se zove zato što nema mirno stanje, izlaz se stalno menja između niskog i visokog nivoa. Biće još reči kako izračunati periodu i frekvenciju izlaznog signala. Astabilni se zove zato što nema mirno stanje, izlaz se stalno menja između niskog i visokog nivoa. Biće još reči kako izračunati periodu i frekvenciju izlaznog signala.

                                                                        astable_ne555_timer_otpornik.com.svg

Slika 1. Šema povezivanja NE 555 tajmera – Astabilni režim rada

 U sledećim koracima možete videti kako se izračunava perioda i frekvencija izlaznog signala:

T = 0.7x(R1 + 2R2)xC   i   f = 1.4/(R1 + 2R2)xC

T= perioda [s]
f= frekvencija [Hz]
R1, R2= otpornik [Ω]
C= kondenzator  [F]

 Perioda je podeljena u dva dela:
T=Tm+Ts
  • Visok nivo Tm = 0.7x(R1 + R2)xC
  • Nizak nivo Ts  = 0.7xR2xC
 Potrebno je još i napraviti dobar odabir otpornika R1, R2 i kondenzatora C. Predlaže se da se prvo izabere kondenzator C, zato što su imaju mali broj vrednosti u odnosu na otporike. R1 i R2 bi trebali da budu u granicama od 1KΩ i 1MΩ. R1 treba da bude otprilike 1/10 R2 da bi Tm i Ts bili približno isti, a R2 računamo preko formule R2=0.7/fxC .
astabilni_n555_timer_komponente_elektronika_projekti_otpornik.com
Slika 2. Način rada
 Kada imamo visok izlaz kondenzator C se puni strujom preko R1 i R2. PIN2 i PIN6 prate napon na kondenzatoru i kad dostigne 2/3V+ (napon na kome threshold odreaguje) izlaz postaje nizak i PIN7 je povezan na GND. Nakon toga dolazi so pražnjenja kondenzatora C. Kada napon padne do 1/3 V+ (napon na kome trigger odreaguje) izlaz postaje visok i PIN7 prekine vezu sa GND, dozvoljavajući da se kondenzator ponovo puni. Ciklus traje sve dok  PIN4 – Reset ne stavi na GND.

 Na slici 3. je prikazan električni simbol tajmera NE 555 sa označenim pinovima.

ne555_timer_raspored_el_simbol_komponente_elektronika_projekti_otpornik.com

Slika 3. Električni simbol

Comments are closed.