Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Komponente

Integrisani senzori TSLB257, TSLG257, TSLR257

Autor | Ponedeljak, 26. Oktobar 2009.Nema komentara

Senzori firme TAOS (Texas Advanced Optoeletronic Solutions) mere intezitet svetlosti a kao izlazni signal se dobija napon koji zavisi od pomenutog intenziteta. Iako su ovde navedena tri senzora, oni se u suštini razlikuju samo po integralnom filteru boje. Na primer prvi senzor TSLB257 ima filtar koji propušta samo plavu boju, dok TSLG257 i TSLR257 imaju odgovarajući filtar za propuštanje zelene i crvene svetlosti respektivno.

Senzori boje se mogu napraviti od diskretnih komponenti (kao što su fotootpornici, fototranzistori i dr.) ili se mogu koristiti integrisani senzori boje. Na ovaj način senzori boje postaju sve manji, precizniji, pouzdani i jeftiniji. Robotika i različiti industrijski proizvodni procesi su u velikoj meri doprineli i dalje doprinose razvoju integrisanih senzora boje.

sensor TSLB257

Rad mnogih senzora se zasniva na istim principima tj. na merenju intenziteta reflektovane svetlosti sa određene površine. Reflektovanu svetlost registruju fotodetektori najčešće poluprovodničke izrade. Razvoj tehnologije izrade integrisanih senzora boje tj. poluprovodničkih fotodetektora omogućio je da se intezitet svetlosti koristi sa sve većom efikasnošću.

U najvećem broju slučajeva boje koje se detektuju pripadaju grupi boja koju čine zelena, plava i crvena. Kombinovanom obradom signala sa senzora mogu se donekle detektovati i druge boje. Na primer prvi opisan senzor TSLB257 ima filtar koji propušta samo plavu boju, dok TSLG257 i TSLR257 imaju odgovarajući filtar za propuštanje zelene i crvene svetlosti respektivno.

Ovi jednostavni senzori firme TAOS (Texas Advanced Optoeletronic Solutions) mere intezitet svetlosti (sl. 1.), a kao izlazni signal se dobija napon koji zavisi od pomenutog intenziteta. Iako su ovde navedena tri senzora, oni se u suštini razlikuju samo po integralnom filteru boje.

Svi elektronski funkcionalni sklopovi, kao što su fotodiode, operacioni pojačavači, i komponente u povratnoj sprezi, izrađeni su u monolitnoj integrisanoj tehnologiji (Monolithic IC). Na ovaj način je postignuta velika osetljivost senzora i nizak nivo šuma optičkog konvertora svetlosti u napon. Proizvodnja u velikim serijama čini ovaj senzor prihvatljivim u pogledu cene.

20090915sensorTSLB25701

Slika 1. Integrisani senzor boje TSLB257

Druge prednosti koje karakterišu ovaj senzor su:

  • napajanje iz jedne baterije
  • nizak nivo šuma (200 μVRMS tipično na 1 kHz)
  • snažno potiskivanje napajanja (35 dB na 1 kHz)
  • kompaktno plastično kućište sa tri nožice za povezivanje (sl. 1.)
  • direktna zavisnost izlaznog napona od inteziteta svetlosti

20090915sensorTSLB25702

Slika 2. Funkcionalna blok šema senzora boje TSLB257

Na slici (sl. 2.) je prikazana funkcionalna blok šema senzora boje. Senzor ima transimpedansno pojačanje od 320 MΩ sa poboljšanom stabilnošću ofseta napona i malom potrošnjom. Jasno je da su sve navedene osobine i parametri integrisanog senzora važni ne samo za ovaj već i za svaki drugi integrisani senzor.

Ovaj senzor je idealan za upotrebe kao što su kolorimetrija, proces kontrole štampanja, korekcija boje displeja i selektivno detektovanje svetlosti okoline.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.