Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Integrisani senzori TRS1722, TRS1755, TRS1766 i TCS230
Četvrtak, 14. Januar 2010. | Nema komentara
Integrisani senzori TRS1722, TRS1755, TRS1766 i TCS230

TRS1722, TRS1755 i TRS1766 senzori proizvođača TAOS (Texas Advanced Optoeletronic Solutions) su visoko osetljivi reflektivni senzori crvene (630 nm), zelene (567 nm) i plave (470 nm) boje, respektivno, koji konvertuju intezitet svetlosti u napon. Svaka komponenta sadrži LED izvor bele svetlosti, fotodiodu sa postavljenim optičkim filterom boje, i transimpendansni pojačavač.

Integrisani senzori TSLB257, TSLG257, TSLR257
Ponedeljak, 26. Oktobar 2009. | Nema komentara
Integrisani senzori TSLB257, TSLG257, TSLR257

Senzori firme TAOS (Texas Advanced Optoeletronic Solutions) mere intezitet svetlosti a kao izlazni signal se dobija napon koji zavisi od pomenutog intenziteta. Iako su ovde navedena tri senzora, oni se u suštini razlikuju samo po integralnom filteru boje.

Kako je zelena postala zelena – osnovna teorija boja
Sreda, 7. Oktobar 2009. | Nema komentara
Kako je zelena postala zelena – osnovna teorija boja

Dodir, ukus, miris, sluh, i vid su načini da se prikupe informacije o svetu. Ono što vidimo je boja. Objekti, predeli, lica se registruju u našem mozgu preko svetlosti koja ulazi u naše oko. Vidljiva svetlost je elektromagnetni talas u opsegu talasnih dužina od 400 nm – 700nm. To je samo mali deo svih postojećih talasnih dužina. Svetlost koju mi vidimo nije jedna talasna dužina već kombinacija mnogo talasnih dužina.

Ultra-Bright diode
Sreda, 23. Septembar 2009. | Nema komentara
Ultra-Bright diode

LED emituju svetlost kada su direktno polarisane. Kada LED provodi, elektroni prolaze iz provodne zone materijala N-tipa do provodne zone materijala P-tipa. Pošto je provodna zona P-tipa poluprovodnika sa manjom energijom u odnosu na poluprovodnik N-tipa, energija elektrona se emituje u obliku svetlosti.

Drajver za pogon jednosmernog motora sa AT90S2313
Ponedeljak, 14. Septembar 2009. | Nema komentara
Drajver za pogon jednosmernog motora sa AT90S2313

Jednostavan drajver za pogon jednosmernih motor koji poseduje mogućnost promene smera obrtanja vratila jednosmernog motora, merenje i regulaciju brzine kao i softversko ugrađenu P regulaciju brzine obrtanja.

Audio pojačavač sa TDA7294 snage 70W
Petak, 21. Avgust 2009. | Nema komentara
Audio pojačavač sa TDA7294 snage 70W

TDA 7294 je monolitno integrisano kolo (IC) namenjeno za izradu audio pojačavača snage u AB klasi na polju Hi-Fi uređaja (kučni audio pojačavač, integrisani audio pojačavač unutar zvučne kutije, TV visoke klase…). Zbog visokog opsega izlaznog napona i velikih strujnih mogučnosti može se koristiti u kombinaciji sa zvučnicima otpornosti 4Ω ili 8Ω .

ADSL spliter i filter
Utorak, 11. Avgust 2009. | 1 komentar
ADSL spliter i filter

Sprečava smetnje (krčanje u slušalici telefona) za vreme razgovora telefonom dok se istovremeno obavlja prenos ADSL podataka što je omogućeno niskofrekventnim filtrom slabljenja 30dB.

Osnovno o Impulsno Širinskoj Modulaciji
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Osnovno o Impulsno Širinskoj Modulaciji

Impulsno širinska modulacija (skraćeno IŠM) je vrsta upravljanja koja predstavlja način da se od digitalnog signala napravi signal analogne vrednosti. Korišćenjem brojača sa visokom rezolucijom, odnos impuls/pauza se moduliše da odgovara specificiranom nivou analognog signala. U literature se često naziva i PWM, po skraćenici od engleskog naziva: Pulse Wide Modulation.

Merenje i kontrola struje motora šant otpornikom
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Merenje i kontrola struje motora šant otpornikom

Jedan od jednostavnih načina merenja struje jednosmernog motora je pomoću šant otpornika. Princip je baziran na merenju napona na šant otporniku i upoređivajnem istog sa referentnim naponom koji se dalje obrađuje digitalnim kolima koje mogu izazvati ukidajne struje motora ako ona pređe nedozvoljenu vrednost.

Načini merenja struje motora
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Načini merenja struje motora

Prekidačka pogonska kola sa PWM kontrolom struje su široko korišćena u upravljanju motorima zato što daju najbolje performanse. U takvim kolima važno je precizno meriti struju opterećenja. Postoji više načina merenja struje: merenje preko strujnog mernog transformatora, korišćenjem Holovog efekta, pomoću ugrađenog mosfeta i mernim šant otpornikom.