Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Motori

Brzo (rekuperativno) kočenje jednosmernog motora realizovano H – mostom

Autor | Subota, 27. Jun 2009.Nema komentara

Postoje dve vrste kočenja: sporo (dinamičko) i brzo (rekuperativno) kočenje. Kod brzog kočenja na motor dovodi negativan napon.

Rekuperativno kočenje je režim rada motora kada se energija nagomilana u induktivnosti i inerciji vraća u izvor napajanja. Rekuperativno kočenje vidi sliku se naziva i brzo kočenje, jer se induktivnost motora mnogo brže prazni u odnosu na slučaj kada se krajevi motora kratko spajaju. Logika H-mosta mora da obezbedi da se tokom neaktivnog dela PWM-a isključe svi tranzistori. Struja ne menja smer i forsirano dovodi diode D2 i D3 u provodnom stanju. Struja se vraća u izvor napajanja, a asimptota opadanja struje jednaka je (–Vc -E/R) što je mnogo manja vrednost u odnosu na sporo kočenje (-E/R).


Pogon motora stujom od VoA ka VoB

Rekuperativno kočenje motora nakon pogona od VoA ka VoB

Glavna prednost ovog načina kočenja je omogućavanje da se snaga ne disipira u konturi sa tranzistorom i diodom, već se vraća u izvor napajanja. Dakle, u jednom trenutku provode T1 i T4, a u drugom diode D2 i D3. Korišćene komponente imaju izvesno vreme za koje disipiraju snagu stečenu u prethodnom ciklusu. Na ovaj način se štite elektronske komponente u H-mostu od nagomilavanja energije, zagrevanja i pregrevanja. Zbog ove pojave posebnu pažnju je potrebno posvetiti izboru načina hlađena komponenti ako je to potrebno.

Ako se mora koristiti niža frekvencija PWM-a, kod motora će se nagomilana energija prebrzo prazniti. Pošto je opadanje prebrzo srednja struja motora je preniska da da koristan moment.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.