Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Senzori

Integrisani senzori TRS1722, TRS1755, TRS1766 i TCS230

Autor | Četvrtak, 14. Januar 2010.Nema komentara

Integrisani senzori TRS1722, TRS1755 i TRS1766

TRS1722, TRS1755 i TRS1766 senzori proizvođača TAOS (Texas Advanced Optoeletronic Solutions) su visoko osetljivi reflektivni senzori crvene (630 nm), zelene (567 nm) i plave (470 nm) boje, respektivno, koji konvertuju intezitet svetlosti u napon. Svaka komponenta sadrži LED izvor bele svetlosti, fotodiodu sa postavljenim optičkim filterom boje, i transimpendansni pojačavač.

20090917sensorTCS23000

TCS230 je programabilni konvertor inteziteta obojene svetlosti u frekvenciju kombinovan sa podešljivim silicijumskim diodama i konvertorom struje u frekvenciju na istoj monolitnoj CMOS integrisanoj pločici.

Integrisani senzori TRS1722, TRS1755, TRS1766

20090917sensorTCS23001

Slika 1. Izgled i raspored nožica integrisanog senzora TRS1722

Izlazni napon je direktno proporcionalan intezitetu reflektovane svetlosti na fotodiodi kojoj je dodat intezitet svetlosti koji se može smatrati kao šum.

Može se primetiti da za razliku od prethodnog senzora koji meri prisustvo određene boje u svetlosti, ovaj senzor meri prisustvo određene boje ali u svetlosti odbijenoj od predmeta posmatranja. Pritom se vrši osvetljavanje pomatrane površine.

Svi funkcionalni delovi, kao što su fotodioda, operacioni pojačavač, komponente u povratnoj sprezi i filter boje, izrađeni su u monolitnoj integrisanoj MOS tehnologiji, kao i senzor opisan u prethodnom odeljku. Izvor svetlosti čini LED dioda i takođe ulazi u sastav integrisane komponente što naravno utiče na cenu gotove komponente. Izgled i raspored nožica komponente prikazani su na slici (sl. 1.).

Senzor se mogu napajati iz jednog izvora baterije, što je prednost komponente s obzirom na područje primene.

Funkcionalna blok šema uređaja je prikazana na slici (sl. 2.).

20090917sensorTCS23002

Slika 2. Funkcionalna blok šema senzora boje TRS1722

Integrisani senzor TCS230

Osnovne osobine Integrisanog senzor TCS230 su:

  • visoka rezolucija konverzije inteziteta svetlosti u frekvenciju
  • programabilni izbor boje koja se detektuje i puno skaliranje izlazne frekvencije
  • direktna komunikacija sa mikrokontrolerom
  • napajanje iz jedne baterije (2,7 V do 5,5 V)
  • mogućnost isključivanja
  • nelinearna greška tipično 0,2% na 50 kHz
  • stabilni 200ppm/ºC temperaturni koeficijent

TCS230 je programabilni konvertor inteziteta obojene svetlosti u frekvenciju kombinovan sa podešljivim silicijumskim diodama i konvertorom struje u frekvenciju na istoj monolitnoj CMOS integrisanoj pločici. Prednosti ovakve realizacije su već pomenute u prethodnim tekstovima koje opisuju slične senzore boje kao sto su npr. TSLB257, TSLG257, TSLR257, TRS1722, TRS1755 i TRS1766, a tu su minijaturni izgled kao posledica izrade u monolitnoj CMOS integrisanoj tehnologiji i prihvatljiva cena u odnosu na druga rešenja što je posledica izrade senzora u ogromnim serijama.

Izgled i raspored nožica integrisanog senzora TCS230 prikazan je na slici 3.

20090917sensorTCS23003

Slika 3. Izgled i raspored nožica integrisanog senzora TCS230

Izlazni signal je pravougaona povorka impulsa (faktor ispune 50 %) čija frekvencija zavisi od inteziteta svetlosti. Izlazna frekvencija se može skalirati na jednu od tri moguće vrednosti preko par kontrolnih ulaznih nožica na komponenti.

Digitalni ulazi i izlazi su direktno kompatibilni za rad sa mikrokontrolerom i drugim logičkim kolima, što je vrlo bitno, jer se obrada informacija sa senzora najčešće vrši upravo pomenutim elementima.

Konvertor svetlosti u frekvenciju očitava 8×8 matricu fotodioda. Šesnaest fotodioda ima plave filtere, 16 fotodioda ima zelene filtere, 16 fotodioda ima crvene filtere, i 16 fotodioda su bez filtera. Četiri tipa fotodioda su ugrađene radi smanjivanja efekta nejednakosti slučajnog zračenja. Šesnaest fotodioda iste boje su paralelno povezane, a koji tip dioda se koristi može se podesiti preko odgovarajućih nožica na integrisanom kolu.

Funkionalna blok šema data je na slici (sl. 4.)

20090917sensorTCS23004

Slika 4. Funkcionalna blok šema senzora boje TCS230

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.