Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Arhiva tekstova po kategoriji

Tekstovi u kategoriji Komponente

Otpornik – Serijska i paralelna veza
Sreda, 15. Oktobar 2008. | Nema komentara
Otpornik – Serijska i paralelna veza

U električnom kolu može biti više otpornika koji se mogu povezati na više načina. Dva osnovna načina povezivanja otpornika su u rednu i/ili paralelnu vezu. Korišćenjem kombinacija redne i paralelne veze dobija se mešovita veza.

Otpornik
Utorak, 14. Oktobar 2008. | Nema komentara
Otpornik

Otpornik je jednopristupna pasivna elektronska komponenta koja se koristi kao osnovni element električnih mreža i elektronskih uređaja. Osnovna karakteristika ove komponente je otpor koji stvara prolasku struje kroz sebe. Upotrebljava se kako bi se obezbedio određen otpor koji bi ograničio protok struje i kontrolisao napon u kolu.

Integralna nelinearnost kod AD konvertora
Petak, 2. Maj 2008. | Nema komentara
Integralna nelinearnost kod  AD konvertora

Razlika između idealnih naponskih nivoa i merenih naponskih nivoa izražen u LSB-ima je greška INL. INL greška u nekoj tački na prenosnoj funkciji A/D konvertora je akumulirani zbir svih DNL grešaka predhodnih (nižih) kodova A/D konvertora, zbog čega se zove integralna nelinearnost.

Diferencijalna nelinearnost kod AD konvertora
Petak, 11. April 2008. | Nema komentara
Diferencijalna nelinearnost kod AD konvertora

Ključna osobina dobrog A/D konvertora je tvrdnja „bez propuštenog koda“. Ako se vrednost napona ulaznog signala menja od najmanje do najveće vrednosti iz definisanog opsega, A/D konvertor na izlazu daje sve kombinacije koda. U idealnom slučaju, svaki kod na prenosnoj funkciji A/D konvertora bi trebao da bude iste širine (LSB). Razlika u širini kodova je diferencijalna nelinearnost (DNL).

Prenosna funkcija AD konvertora
Četvrtak, 3. April 2008. | Nema komentara
Prenosna funkcija AD konvertora

Prenosna funkcija je dijagram na kome je prikazan kod na izlazu iz A/D konvertora za vrednosti ulaznog signala A/D konvertora.

Greške AD konvertora
Četvrtak, 3. April 2008. | Nema komentara
Greške AD konvertora

Ograničenja u materijalima koji se koriste za izradu znače da u praksi A/D konvertori neće imati idealnu prenosnu funkciju. Odstupanja od idealne prenosne funkcije definišu DC preciznost i okarakterisana su parametrima u tablicama tehničkih podataka.

Sigma Delta AD konvertori
Utorak, 4. Mart 2008. | Nema komentara
Sigma Delta AD konvertori

Sigma-delta konvertori se karakterišu visokom rezolucijom, tačnošću, visokom integrabilnošću i niskom cenom. Zbog navedenih osobina oni su veoma zastupljeni u komercijalnim aplikacijama kao sto su mobilna telefonija, ADSL tehnologija i mnoge druge.

Fleš AD konvertori
Nedelja, 24. Februar 2008. | Nema komentara
Fleš AD konvertori

Fleš A/D konvertori ili kako ih još zovu paralelni A/D konvertori spadaju u klasu najbržih A/D konvertora. Najbrži način da konvertujemo analogni oblik napona u digitalni oblik ostvaruje se pomoću ovog A/D konvertora. Ovi konvertori su idealni za aplikacije koje zahtevaju veliku širinu opsega.

A/D konvertori sa sukcesivnom aproksimacijom (SAR ADK)
Utorak, 19. Februar 2008. | Nema komentara
A/D konvertori sa sukcesivnom aproksimacijom (SAR ADK)

SAR ADK imaju malu potrošnju i zauzimaju relativno malo mesta na silicijumskoj pločici. Ova kombinacija performansi ih čini idealnim za velik broj aplikacija kao što su: instrumenti koji su baterijski napajani, industrijska kontrola, akvizicija podataka i mnoge druge.

Komparatori sa histerezisom
Ponedeljak, 11. Februar 2008. | Nema komentara
Komparatori sa histerezisom

Nedostatak običnih komparatora je velika osetljivost na smetnje, pogotovo ako se ulazni signal nalazi u okolini praga komparatora. Tada usled smetnji na izlazu mogu da se dese neželjene i nepredviđene promene.