Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Arhiva tekstova po kategoriji

Tekstovi u kategoriji Komponente

Čitanje vrednosti kondenzatora
Četvrtak, 28. Mart 2013. | Comments Off on Čitanje vrednosti kondenzatora
Čitanje vrednosti kondenzatora

Uopšteno o kondenzatorima možete pronaći ovde, dok će sada biti reči o čitanju oznaka kondenzatora. Obradićemo nekoliko primera označavanja vrednosti kondenzatora. Kondenzatore možete pronaći sa sledećim tipovima oznaka: dve cifre, tri cifre i slovo, označavanje …

DHT11 – Digitalni senzor vlažnosti i temperature
Nedelja, 24. Mart 2013. | Comments Off on DHT11 – Digitalni senzor vlažnosti i temperature
DHT11 – Digitalni senzor vlažnosti i temperature

Senzor temperature i vlažnosti – DHT11 je trenutno najjeftiniji senzor dostupan na tržištu koji pruža kalibrisane digitalne izlaze za temperaturu i relativnu vlažnost vazduha. Dostupan je u 4-pinskom kućištu, a radi pri naponima između 3,5 …

Čitanje vrednosti SMD otpornika (kućište, snaga, vrednost i tolerancija)
Sreda, 13. Mart 2013. | Comments Off on Čitanje vrednosti SMD otpornika (kućište, snaga, vrednost i tolerancija)
Čitanje vrednosti SMD otpornika (kućište, snaga, vrednost i tolerancija)

Surface Mount Device je pun naziv za SMD komponente. Ovde će biti reči o čitanju vrednosti na SMD otpornicima. Ovi otpornici se obeležavaju slovima i brojevima, a imaju iste vrednosti kao i otpornici obeleženi prstenovima. …

Kondenzatori
Nedelja, 3. Mart 2013. | Comments Off on Kondenzatori
Kondenzatori

Kondenzator je jedna od najrasprostranjenijih pasivnih komponenata u elektrotehnici i elektronici. Kondenzator  može da sačuva energiju u obliku električnog polja između dve elektrode koje su razdvojene izolatorom(dielektrikom). Njegova bitna veličina je kapacitivnost. Pored kapacitivnosti bitni parametri su maksimalni …

Grecov spoj
Četvrtak, 21. Februar 2013. | Comments Off on Grecov spoj
Grecov spoj

Grecov spoj je dobio ime po svom pronalazaču, fizičaru Leu Grecu. Grecov spoj se u literaturi može naći i kao Grecov most ili diodni most. On predstavlja povezivanje četiri diode ili tiristora u kolo na čijem se izlazu dobija jednosmeran napon bez obzira …

Texas Instruments C2000 Piccolo F2805x mikrokontroler
Ponedeljak, 4. Februar 2013. | Comments Off on Texas Instruments C2000 Piccolo F2805x mikrokontroler
Texas Instruments C2000 Piccolo F2805x mikrokontroler

Novi visoko integrisani C2000 Piccolo F2805x mikrokontroleri Texas Instruments-a su optimizovani za širok spektar upravljačkih primena u slučaju trofaznih invetorskih motora sa ciljem povećanja efikasnosti snage i upravljačkih performansi električnih pumpi, ventilatora, trakcionih uređaja, tekstilnih mašina i …

Integrisani senzori TSLB257, TSLG257, TSLR257
Ponedeljak, 26. Oktobar 2009. | Nema komentara
Integrisani senzori TSLB257, TSLG257, TSLR257

Senzori firme TAOS (Texas Advanced Optoeletronic Solutions) mere intezitet svetlosti a kao izlazni signal se dobija napon koji zavisi od pomenutog intenziteta. Iako su ovde navedena tri senzora, oni se u suštini razlikuju samo po integralnom filteru boje.

Ultra-Bright diode
Sreda, 23. Septembar 2009. | Nema komentara
Ultra-Bright diode

LED emituju svetlost kada su direktno polarisane. Kada LED provodi, elektroni prolaze iz provodne zone materijala N-tipa do provodne zone materijala P-tipa. Pošto je provodna zona P-tipa poluprovodnika sa manjom energijom u odnosu na poluprovodnik N-tipa, energija elektrona se emituje u obliku svetlosti.

Tehnologije pakovanja integrisanih kola i njihova klasifikacija
Četvrtak, 23. Jul 2009. | Nema komentara
Tehnologije pakovanja integrisanih kola i njihova klasifikacija

Različite oblasti primene elektronskih sklopova imaju drugačije potrebe za pakovanjem istih integralnih kola. Svaka oblast od mobilnih telekomunikacija do elektronike autoindustrije ima specifične zahteve koje određeno pakovanje mora da ispuni. Stoga se uviđa da je razvoj pakovanja integralnih kola dinamički proces koji zavisi od njihove primene. U ovom moru različitih vrsta kućišta se lako možemo izgubiti, tako da ćemo vas u ovom tekstu provesti kroz način njihove klasifikacije i predstaviti osnovne oblike pakovanja integrisanih kola.

Otpornik – Vrste
Četvrtak, 16. Oktobar 2008. | Nema komentara
Otpornik – Vrste

Osnovna klasifikacija otpornike deli u dve grupe: sa stalnom vrednošću i sa promenljivom vrednošću. Otpornici sa promenljivom vrednošću se koriste na mestima gde je često potrebno imati promenljivu regulaciju električnog kola, dok se otpornici sa stalnom vrednošću koriste na mestima gde je potrebno konstantno ograničenje protoka struje.