Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Arhiva tekstova po kategoriji

Tekstovi u kategoriji Komponente

MCT – Mos Controlled Tiristor
Sreda, 14. Novembar 2007. | Nema komentara
MCT – Mos Controlled Tiristor

Struktura MCT je veoma složena. Njegov potencijal još ni izbliza nije iskorišćen. Predstavlja najnoviju generaciju energetskih komponenti. Komercijalno je predstavljen 1992. Glavni aduti su mu naponsko upravljanje i izdržavanje visokih temperatura od preko 150 stepeni. Upoznajte se sa veoma zanimljivim osobinama MCT komponente…

Trijak
Sreda, 31. Oktobar 2007. | Nema komentara
Trijak

Stvaranje osnovnih regulacionih kola, i to najčešće onih koja se koriste u regulaciji osvetljenja, daleko je lakše korišćenjem trijaka. Koristi se i u mnogim drugim aplikacijama manjih snaga, reda ~kW. Trijak predstavlja upravljivu energetsku komponentu i provodi struju u oba smera. Pogledajte tekst koji govori nešto više o prednostima i manama ove zanimljive komponente.

IGBT
Četvrtak, 25. Oktobar 2007. | Nema komentara
IGBT

Pojavom IGBT komponete početkom osamdesetih godina sjedinjene su dobre osobine bipolarnih tranzistora i MOSFET-ova. Dobijene karakteristike omogućile su izradu novih upravljačkih kola sa mnogo većom frekvencijom rada što je naročito iskorišćeno u oblasti energetske elektronike posebno u kolima za elektronsko paljenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Snažni tranzistori i Darlingtonov spoj
Utorak, 23. Oktobar 2007. | Nema komentara
Snažni tranzistori i Darlingtonov spoj

Tradicionalna i najstarija poluprovodnička elektronska upravljiva komponenta jeste bipolarni tranzistor. Koriste se često jer najveći broj inženjera ga poznaje bolje od svih drugih upravljivih komponenti a uz to je i jeftiniji za istu snagu. Prednost je i ogroman broj kućišta u koje se pakuje.

Diferencijalni pojačavač
Petak, 12. Oktobar 2007. | Nema komentara

Diferencijalni pojačavač pojačava razliku signala na njegovim ulazima i vrši potiskivanje njihove srednje vrednosti.

Jedinični pojačavač
Nedelja, 2. Septembar 2007. | Nema komentara

Specijalan slučaj neinvertujućeg pojačavača je jedinični pojačavač ili jednom reči bufer.

Neinvertujući pojačavač
Sreda, 29. Avgust 2007. | Nema komentara

Idealni operacioni pojačavač ima beskonačno pojačanje, da bi izlazni signal bio konačan, deo signala se vraća na invertujući ulaz operacionog pojačavača u cilju regulacije signala na izlazu.

Invertujući pojačavač
Subota, 4. Avgust 2007. | Nema komentara

Idealni operacioni pojačavač ima beskonačno pojačanje, da bi izlazni signal bio konačan, deo signala se vraća na invertujući ulaz operacionog pojačavača u cilju regulacije signala na izlazu.

Operacioni pojačavači
Četvrtak, 26. Jul 2007. | Nema komentara

Termin operacioni pojačavač je uveden za posebnu vrstu pojačavača sa dobrim ulaznim karakteristikama i velikim pojačanjem, koji su se prvobitno koristili u elektronskim kolima za izvođenje analognih računski operacija: sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje, integraljenje i diferenciranje.

Pojačavači sa negativnom povratnom spregom
Nedelja, 8. Jul 2007. | Nema komentara

Pojačavači se mogu koristiti u osnovnoj formi, ali se najčešće radi poboljšanja karakteristika koristi povratna sprega. Suština povratne sprege je da se deo izlaznog signala kombinuje sa ulaznim signalom i na taj način dođe do poboljšanja karakteristika pojačavača.