Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Arhiva tekstova po kategoriji

Tekstovi u kategoriji Elektronika

Upravljanje stekom i graf poziva funkcija
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Upravljanje stekom i graf poziva funkcija

Stek kod PIC mikrokontrolera je ograničene veličine i ne može se njime direktno manipulisati. Na programeru je da proveri da se nije desilo prekoračenje u maksimalnoj dubina steka. Graf poziva funkcija je obezbeđen od strane linkera, pri generisanju MAP fajla, i prikazuje nivo steka, pri svakom pozivu funkcije.

Bit varijable
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Bit varijable

Bolova algebra kao osnovni jezik računara poznaje samo dve različite vrednosti: tačno i netačno. Neophodna veličina promenljivih za prikazivanje ovih podaka iznosi samo 1 bit. U ovom tekstu objasnićemo potrebu za bit promenljivima i kako je to rešeno u nekim C kompajlerima za mikrokontrolere.

Konstante u C-u i njihova interpretacija u programu
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Konstante u C-u i njihova interpretacija u programu

Višestruka reprezentacija brojeva u različitim brojnim sistemima dovodi do potrebe da se na jednoznačan način da do znanja u kom brojnom sistemu je broj zapisan. Da li se konstanta zapisana kao 21 posmatra kao short long unsign ili kao double tip podataka u programu? Odgovor ćete pronaći u nastavku teksta.

Konvezija broja između brojnih sistema
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Konvezija broja između brojnih sistema

Neki brojni sistemi imaju prednost nad drugim brojnim sistemima. Da bi smo bili u mogućnosti da koristimo prednosti svih brojnih sistema, mora postojati način da se izvrši konverzija predstave broja iz jednog brojnog sistema u drugi.

Heksadecimalni i oktalni brojni sistem
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Heksadecimalni i oktalni brojni sistem

Predstava brojeva u binarnom brojnom sistemu je neuobičajena i nepraktička, a broj u decimalnom brojnom sistemu se ne može na jednostavan način konvertovati u binarni. Neophodno je pronaći neku predstavu brojeva između ova dva brojna sistema, koja će zadovoljiti sledeće uslove: konvertovanje u binarni sistem mora biti jednostavno kao i izvođenje aritmetičkih operacija. Reprezentacije brojevnih sistema koje zadovoljavaju ove uslove su oktalni i heksadecimalni brojni sistemi. Oba ova dva brojna sistema pripadaju grupi pozicionih brojnih sistema.

Binarni Brojni Sistem
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Binarni Brojni Sistem

Binarni brojni sistem spada u kategoriju pozicionih brojnih sistema i koristi se za predstavljanje numeričkih vrednosti u elektronskim sistemima. Prvi ga je definisao u današnjem obliku i počeo primenjivati Lajbnic (Gottfried Wilhelm Leibniz 1646.-1716.) u 17. veku, mada postoje saznanja da je u drugačijem obliku bio poznat pre 4000 godina u konfučijanstvu. Danas je široko rasprostranjen zbog upotrebe u digitalnoj tehnici koja okružuje svakog modernog čoveka.

Vrste Brojnih Sistema
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Vrste Brojnih Sistema

Moderni računarski sistemi ne predstavljaju numeričke vrednosti korišćenjem decimalnog brojnog sistema na koji je smo navikli u svakodnevnom životu. Da bi smo razumeli ograničenja računarske aritmetike moramo najpre razumeti na koje se načine brojevi mogu predstaviti i kako se to vrši u računaru.

Merenje i kontrola struje motora šant otpornikom
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Merenje i kontrola struje motora šant otpornikom

Jedan od jednostavnih načina merenja struje jednosmernog motora je pomoću šant otpornika. Princip je baziran na merenju napona na šant otporniku i upoređivajnem istog sa referentnim naponom koji se dalje obrađuje digitalnim kolima koje mogu izazvati ukidajne struje motora ako ona pređe nedozvoljenu vrednost.

Načini merenja struje motora
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Načini merenja struje motora

Prekidačka pogonska kola sa PWM kontrolom struje su široko korišćena u upravljanju motorima zato što daju najbolje performanse. U takvim kolima važno je precizno meriti struju opterećenja. Postoji više načina merenja struje: merenje preko strujnog mernog transformatora, korišćenjem Holovog efekta, pomoću ugrađenog mosfeta i mernim šant otpornikom.

Brzo (rekuperativno) kočenje jednosmernog motora realizovano H – mostom
Subota, 27. Jun 2009. | Nema komentara
Brzo (rekuperativno) kočenje jednosmernog motora realizovano H – mostom

Pri kočenju motora, zbog energije nagomilane u induktivnosti i inerciji rotora, postojaće još određeno vreme izvesna struja. Ova struja disipira snagu u elementima H-mosta. Stoga se i na osnovu struje kočenja vrši izbor elemenata H-mosta.