Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Početna » Arhiva tekstova po kategoriji

Tekstovi u kategoriji Elektronika

Greška ofseta, greška dinamičkog opsega i pojačanja kod AD konvertora
Petak, 8. Februar 2008. | Nema komentara
Greška ofseta, greška dinamičkog opsega i pojačanja kod AD konvertora

Idealna prenosna funkcija preseca koordinatni početak. Prva granica između kodova pojaviće se na 1 LSB. Grešku ofseta možemo posmatrati kao translaciju celokupne prenosne funkcije levo ili desno duž x ose (ose ulaznog napona).

Prateći AD Konvertor
Petak, 1. Februar 2008. | Nema komentara
Prateći AD Konvertor

Prateći A/D konvertor koristi D/A konvertor kao referencu za formiranje digitalnog ekvivalenta analognog signala.

Integrirajući AD Konvertor
Subota, 26. Januar 2008. | Nema komentara
Integrirajući AD Konvertor

Integrirajući A/D konvertori nazivaju se još i konvertori sa vremenskim ekvivalentom, jer se A/D konverzija odvija kroz proces kvantizacije vremenskog intervala koji predstavlja ekvivalent naponu na ulazu u konvertor.

Uvod u AD Konvertore
Nedelja, 20. Januar 2008. | Nema komentara
Uvod u AD Konvertore

Analogno-digitalna konverzija je generisanje digitalnog kodovanog broja koji odgovara analognom ulaznom signalu. Elektronsko kolo koje obavlja ovu konverziju naziva se analogno-digitalni konvertor, ili skraćeno A/D konvertor …

Komparatori
Ponedeljak, 14. Januar 2008. | Nema komentara
Komparatori

Veoma često postoji potreba da se porede dva analogna napona i na osnovu toga izvrši odgovarjuća radnja u zavisnosti od odnosa napona. Kolo koje vrši poređenje dva analogna napona naziva se komparator.

Integrator
Subota, 15. Decembar 2007. | Nema komentara

Pri analognoj obradi signala često se javlja poteba za određivanjem vremenskog integrala ulaznog signala.
Kolo koje može da obavi integraljenje ulaznog signala naziva se integrator.

GTO (Gate Turned-off Thyristor)
Sreda, 12. Decembar 2007. | Nema komentara
GTO (Gate Turned-off Thyristor)

Razvojem tehnologije izrade tiristora došlo se do značajnih poboljšanja njegovih karakteristika. Kao rezultat napretka u izradi, došlo je do stvaranja tiristora kojim se može na izvestan način upravljati preko gejta.

Sabirač
Subota, 1. Decembar 2007. | Nema komentara

Matematičke operacije u analognim računarima su se izvodile preko specijalnih kola. Ovo je jedno jednostavno kolo sa operacionim pojačavačem koje služi za sabiranje ulaznih signala.

SIT/SITh (Static Induction Transistor / Thyristor )
Sreda, 28. Novembar 2007. | Nema komentara
SIT/SITh (Static Induction Transistor / Thyristor )

Potrebe za upravljanjem u energetici zahtevaju komponente koje u sebi imaju ugrađene najbolje od svake upravljive elektronske komponente. Da izdrži što veću struju i napon, a uz to da bude što brža i što manja. Naravno i da se njom može upravljati naponom te da drajveri budu što jednostavniji. Ovakvi oprečni zahtevi doveli su do stvaranja SIT komponente.

Digitalni inkrementalni enkoder
Utorak, 27. Novembar 2007. | Nema komentara
Digitalni inkrementalni enkoder

U specijalizovanu vrstu senzora za merenje brzine, pozicije i smera obrtanja vratila motora spadaju digitalni inkrementalni enkoderi, DC tahometri i rezolveri. Princip rada enkodera može biti zasnovan na magnetno-otpornom principu, na magnetnom principu sa Holovim senzorom i na optičkom principu. Najrasprostranjeniji su enkoderi zasnovani na optičkom principu.