Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Rečnik iz elektrotehnike i računarstva

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. A
 12. B
 13. C
 14. D
 15. E
 16. F
 17. G
 18. H
 19. I
 20. J
 21. K
 22. L
 23. M
 24. N
 25. O
 26. P
 27. Q
 28. R
 29. S
 30. T
 31. U
 32. V
 33. W
 34. X
 35. Y
 36. Z
backbone (osnovna mreža)

Centralni deo velike mreže koji povezuje dve ili više podmreže. Osnovna mreža je primarna putanja prenošenja podataka u velikim mrežama, poput onih koje koriste preduzeća ili dobavljači Internet usluga. Osnovna mreža može da bude bežična ili žičana.

bandwidth (propusni opseg)

Maksimalni kapacitet prenosa komunikacionog kanala u bilo kojem trenutku. Propusni opseg, koji se obično meri bitovima po sekundi (bps), određuje brzinu kojom informacije mogu da se šalju preko mreže. Ako komunikacioni kanal upoređujete sa međuprocesnim kanalom (pipe), propusni opseg predstavlja opseg međuprocesnog kanala i određuje koliko podataka može da prođe kroz međuprocesni kanal u bilo kojem trenutku. Što je propusni opseg veći, to se podaci brže prenose. Videti: bps.

Bluetooth bežična tehnologija

Tehnologija dizajnirana za bežičnu komunikaciju kratkog dometa između računarskih uređaja i mobilnih proizvoda, uključujući PC i laptop uređaje, lične digitalne pomoćnike, štampače i mobilne telefone.

Bps (Bits per second) bitovi po sekundi

Mera brzine prenosa podataka preko mreže ili komunikacionog kanala; bps je broj bitova koji se mogu poslati ili primiti u jednoj sekundi. Bitovima po sekundi se meri brzina kojom podaci komuniciraju i ne sme se zamenjivati – mada se to često radi – sa bajtovima po sekundi. (Za bajtove po sekundi se koristi veliko slovo B – Bps, dok se za bitove po sekundi koristi malo slovo b – bps). Dok su “bitovi” mera brzine prenosa, “bajtovi” su mera kapaciteta spremnika podataka. Videti: propusni opseg i Mbps.

breakpoint (tačka prekida)

Lokacija u programu na kojoj se zaustavlja izvršavanje programa i kontrola procesora se predaje debageru. Mehanizam za kreiranje tačaka prekida je obezbeđen u većini razvojnih sistema i uređaja za debagovanje.

Bridge (most)

Bežični uređaj koji povezuje više mreža. Videti ruter.

broadband (širokopojasni)

Relativno brza Internet konekcija koja poseduje dovoljno propusnog opsega tako da može istovremeno da obuhvati više kanala za prenos glasa, podataka i videa. Kablovski, DSL i satelitski kanali se smatraju širokopojasnim; ovi kanali pružaju mnogo veću brzinu od komutiranog (dial-up) pristupa Internetu preko telefonskih žica. Videti: kablovski modem i DSL.

broadband modem (širokopojasni modem)

Uređaj koji povezuje lokalni računar ili mrežu sa brzim Internet servisom, kao što je DSL ili kablovski Internet. Videti kablovski modem i DSL.

BSSID (Basic Service Set IDentifier) identifikator osnovnog skupa usluga

Jedinstvena adresa koja identifikuje pristupnu tačku/ruter koji formira bežičnu mrežu. Videti SSID.

Bus adapter (Adapter magistrale)

Specijalna adapterska kartica koja se instalira u PCI ili ISA slot računara i omogućava upotrebu PC radio kartica na stonim računarima. Neke kompanije nude jednodelne PCI ili ISA radio kartice koje se instaliraju direktno u otvoreni PC ili ISA slot.