Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Rečnik iz elektrotehnike i računarstva

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. A
 12. B
 13. C
 14. D
 15. E
 16. F
 17. G
 18. H
 19. I
 20. J
 21. K
 22. L
 23. M
 24. N
 25. O
 26. P
 27. Q
 28. R
 29. S
 30. T
 31. U
 32. V
 33. W
 34. X
 35. Y
 36. Z
M-Bus

M-Bus je evropski standard (EN 13757-2, EN 13757-3) za udaljeno očitavanje strujomera i merača potrošnje gasa. M-Bus se takođe koristi i za očitavanje sa ostalih vrsta merača potrošnje. Ovaj protokol koristi samo dve žice što ga čini …

MAC (Media Access Control) adress – adresa kontrole pristupa mediju

Jedinstveni hardverski broj koji identifikuje svaki uređaj u mreži. Taj uređaj može da bude računar, štampač, itd.

MAN (Metropolitan Area Network) – gradska računarska mreža

Mreža podataka koja pruža brze servise unutar geografske oblasti kao što je kampus koledža, grad ili opština. MAN mreža je veća od lokalne mreže (Local Area Network, LAN), a manja od mreže širokog područja.

mapping – mapiranje

Dodeljivanje PC-a deljenom disku ili portu štampača na mreži.

mesh network – složena mreža

Komunikaciona mreža sa najmanje dve putanje do svakog čvora. Kada se svaki čvor poveže sa svakim čvorom, za mrežu se kaže da je potpuno složena. Kada se povežu samo neki od čvorova, potrebna je komutacija da bi se napravile sve konekcije, a za mrežu se kaže da je delimično složena, ili delimično povezana.

MIC (Message Integrity Check) – provera integriteta poruka

Tehnologija koja se koristi da bi se napadač sprečio da presretne pakete podataka, izmeni ih i ponovo pošalje. MIC nudi složenu matematičku funkciju gde i prijemnik i predajnik izračunavaju, a zatim upoređuju MIC. Ako se rezultati ne slažu, pretpostavlja se da su podaci falsifikovani i taj paket se odbacuje.

MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) – više ulaza-više izlaza

Napredna tehnologija obrade signala koja koristi više prijemnika i više predajnika i na klijentskoj i na pristupnoj tački kako bi se postigla brzina propuštanja podataka od 100Mbps. (Videti 802.11n)

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) – Mosfet

Vrsta fet tranzistora kod kojih se provodnost kanala menja sa promenom koncentracije slobodnih nosilaca. Sačinjen je od metalne elektrode gejta i poluprovodnika, u kojem se formira kanal kroz koji protiče struja drejn-sors.

MSOP (Mini Small Outline Package)

Standardni oblik i dimenzije podnožja za integralna elektronska kola.