Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Rečnik iz elektrotehnike i računarstva

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. A
 12. B
 13. C
 14. D
 15. E
 16. F
 17. G
 18. H
 19. I
 20. J
 21. K
 22. L
 23. M
 24. N
 25. O
 26. P
 27. Q
 28. R
 29. S
 30. T
 31. U
 32. V
 33. W
 34. X
 35. Y
 36. Z
p-n junction – p-n spoj

Fizički jedinstven komad poluprovodnika koji je u jednom svom delu dopiran pretezno donorima (n-tip), a u drugom delu pretežno akceptorima (p-tipa).

PCMCIA kartica

Kartice za proširenje koje se sada nazivaju “PC kartice” su se ranije nazivale “PCMCIA kartice” zato što su odgovarale standardima koje je ustanovio Personal Computer Memory Card International Accociation (međunarodni komitet za memorijske kartice personalnih računara).

PDIP (Plastic Dual-In-Line)

Standardni oblik i dimenzije podnožja za integralna elektronska kola.

PMOS (PMOSFET) – PMOS tranzistor (p-kanalni mosfet)

Vrsta mosfet tranzistora čiju strukturu čine dve jako dopirane p oblasti spojene na spoljne priključke sors i drejn, manje dopirana p oblast pod nazivom kanal koja spaja jako dopirane p oblasti i osnova n tipa u kojoj se nalaze sve tri navedene oblasti. Osnova n tipa je spojena na elektrodu osnove ili podloge. Između upravljačke elektrode gejta i p oblasti kanala nalazi se oksid.

Portal

Portal je startno mesto za svakog korisnika Interneta. Uglavnom je reč o pretraživaču koji pored usluga pretraživanja baze i pretraživanja kataloga nudi i ostale servise i informacije: vesti, zabava, e-mail, kupovina… Virtuelno, ovo su vrata na koja korisnik ulazi uvek kada se priključi na Internet, a odatle bira dalji put za surfovanje. Ovaj termin se često koristi i da označi tzv. home page stranu na browser-u, tj. stranicu koja se prva učita kada se priključi na Internet.

PWM (Pulse Wide Modulation) – IŠM (Impulsno Širinska Modulacija)

PWM je način da se od digitalnog signala napravi signal analogne vrednosti. Korišćenjem brojača sa visokom rezolucijom, odnos impuls/pauza se moduliše da odgovara specificiranom nivou analognog signala. IŠM kontrola je tehnika za upravljanje analognim kolima pomoću digitalnih izlaza.