Elektronika

Edukativni tekstovi iz sveta elektronike

Komponente

Opisi komponenata koje se koriste u elektronici

Novosti

Najnovije vesti iz elektronike i ostalih srodnih oblasti

Projekat

Projekti iz elektronike za samogradnju

Rečnik

Rečnik pojmova iz elektronike i računarstva

Rečnik iz elektrotehnike i računarstva

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. A
 12. B
 13. C
 14. D
 15. E
 16. F
 17. G
 18. H
 19. I
 20. J
 21. K
 22. L
 23. M
 24. N
 25. O
 26. P
 27. Q
 28. R
 29. S
 30. T
 31. U
 32. V
 33. W
 34. X
 35. Y
 36. Z
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) – udruženje inženjera elektronike i elektrotehnike

Globalno tehničko profesionalno udruženje i organizacija za postavljanje standarda koja služi javnim interesima i svojim članovima iz oblasti elektronike, elektrotehnike, informatike i drugih tehnologija.

IEEE 802.11

Familija specifikacija koju je razvio komitet Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.11, koji uspostavlja standarde za bežične Ethernet mreže.

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)

IGBT je snažna komponenta koja se koristi u energetskoj elektronici. Odlikuje ga naponsko upravljanje kao kod MOSFET-a, velika snaga koju može prenosi i relativno visoka frekvencija odnosno brzina rada gledajući to iz ugla snažnih elektronskih komponenti. IGBT je hibridna komponenta nastala “stapanjem” bipolarnog tranzistora i MOSFET-a.

iLink

Naziv korporacije Sony za sistem brze serijske magistrale definisan IEEE 1394 standardom za ulazno/izlaznu tehnologiju, koji povezuje multimedijalne i memorijske periferne komponente sa personalnim računarom.

infrastructure mode – infrastrukturni režim

Stari termin korišćen za opisivanje bežične mreže koja se sastoji od uređaja povezanih sa mrežom korišćenjem centralne bežične pristupne tačke. To je jedna od dve vrste režima bežičnih mreža; druga vrsta je mreža ravnopravnih uređaja (takođe poznata pod nazivom mreža ravnopravnih računara ili ad hoc režim).

Internet appliance – Internet uređaj

Računarski uređaj koji se primarno koristi za pristup Internetu. Ovaj uređaj može da bude Wi-Fi ili može da bude povezan sa žičanom mrežom, a generalno nudi prilagođeno web pretraživanje, navigaciju na senzorskom ekranu, sa ugrađenim servisima elektronske pošte i aplikacijama za upravljanje personalnim informacijama. Aplikacije ne mogu da se instaliraju nezavisno.

intrusion detection – detekcija upada

Bezbednosni servis koji nadgleda i analizira sistemske događaje kako bi identifikovao provale u zaštiti mreže i pružio upozorenja u realnom vremenu kada dođe do pokušaja neovlašćenog upada u mrežu.

IP (Internet Protocol) – Internet protokol

Osnovni protokol za komunikaciju na Internetu. (Vidite IP adresa).

IP (Internet Protocol) telefonija

Tehnologija koja podržava prenos glasa, podataka i videa preko IP LAN i WAN mreža i Interneta; obuhvata i VoIP (Voice over IP – Glas preko IP).

IP adress (Internet Protocol address) – IP adresa (adresa Internet protokola)

Najčešće korišćen Internet protokol, pruža 32-bitni broj koji identifikuje pošiljaoca ili primaoca informacija poslatih preko Interneta.

IP telephony – IP telefonija

Opšti termin za tehnologije koje koriste IP konekcije komutiranja paketa za razmenu glasa, podataka, videa i drugih oblika informacija koje se tradicionalno prenose preko javnih telefonskih mreža. (Videti IP, VoIP).

IPX (Internetwork Packet Exchange) – međumrežna razmena paketa

Mrežni protokol koji koriste operativni sistemi Novell NetWare. Poput UDP/IP, IPX je datagramski protokol koji se koristi za komunikaciju bez konekcija. Protokol IPX je sličan protokolu IP. Prema tome, protokol IPX pruža konekcione servise slične TCP/IP. (Videti SPX)

ISDN (Integrated Digital Services Network) – digitalna mreža sa integrisanim uslugama

Servis koji pruža većina telefonskih kompanija, a to je brzi digitalni servis za prenos glasa i podataka preko običnih telefonskih linija. ISDN koristi standardne POTS bakarne žice za prenos glasa, podataka ili videa.

ISO Network Model – ISO mrežni model

Model koji je razvila međunarodna organizacija za standarde (International Standards Organization, ISO), a koji definiše sedam nivoa, ili slojeva, u mreži. Po standardizaciji, ovi slojevi i interfejsi koji ih povezuju, odnosno različiti delovi datog protokola se mogu modifikovati ili menjati kako tehnologije napreduju ili se sistemski zahtevi menjaju.